Законодавство у сфері запобігання корупції

Конвенція ООН проти корупції

Закон України «Про запобігання корупції»

Кримінальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №265  «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000р. №950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015р. №171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Наказ Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016р. №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

Декларування

 

Інформація про декларування за 2021-2022 роки

 

Роз’яснення щодо заповнення декларацій

 

Найчастіші запитання стосовно заходів фінансового контролю

 

Роз’яснення щодо подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатами у депутати місцевих рад, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

 

ДЕКЛАРУВАННЯ- 2021

 

Алгоритм дій для отримання Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суму виплачених доходів

Інформація для викривачів корупції

Інформація для викривачів корупції

Розділ VIII Захист викривачів Закону України “Про запобігання корупції”

Порядок обробки повідомлень про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до Херсонської обласної ради

 

Канали для надання
повідомлення про корупцію:

В Херсонській обласній раді впроваджені такі внутрішні, регулярні та зовнішні канали надання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», якими може скористатися викривач:

– поштовий зв’язок на адресу: пл. Свободи, 1, м. Херсон, 73003 (з позначкою «Про корупцію»);

– поштова скринька, розміщена в холі обласної ради за адресою: пл. Свободи, 1, м. Херсон (з позначкою «Про корупцію»);

– електронна пошта:

а) oblrada_ks@hotmail.com – (відділ забезпечення діяльності керівництва, контролю та документообігу),

б) stopcorruption@khor.gov.ua – (головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції);

– онлайн форма заяви, яка розміщена на офіційному вебсайті обласної ради у розділі «Запобігання корупції»;

– засоби телефонного зв’язку: (0552)-32-10-14 (спеціальна телефонна  лінія, за якою приймаються повідомлення про можливі корупційні правопорушення, пов’язані з посадовими особами обласної ради);

– особистий прийом громадян керівництвом та посадовими особами обласної ради (інформація про порядок запису на прийом та графік особистого прийому розміщено на офіційному вебсайті обласної ради);

– звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об’єднань тощо.

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень.

Даю згоду на обробку персональних данних

Відповідно до положень статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Особа або член її сім’ї не можуть бути звільнені чи примушені до звільнення, притягнуті до дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інформація із заповненої онлайн форми автоматично відправляється на визначену електронну адресу до якої має доступ лише головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Херсонської обласної ради.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством

Національне агентство з питань запобігання корупції  

Національне антикорупційне бюро України

Головне  управління національної поліції в Херсонській області

Херсонська обласна прокуратура

Пам’ятки викривача корупції

Захист прав викривача

Вимоги до повідомлень

Право викривача на винагороду

Розгляд повідомлень про корупцію (без зазначення авторства)

Розгляд повідомлень про корупцію (із зазначенням авторства)