ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням VI сесії Херсонської обласної ради VIII скликання №218 від 18.06.2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення щорічного обласного конкурсу робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва «Таврійський сувенір»,

присвяченого Дню Незалежності України

І. Загальні положення

1. Засновниками та організаторами щорічного обласного конкурсу робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва «Таврійський сувенір», присвяченого Дню Незалежності України, (далі – Конкурс) є Херсонська обласна рада, Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонський обласний Центр народної творчості.

До проведення Конкурсу можуть долучатися інші установи, заклади та організації (за згодою).

2. Конкурс проводиться з метою збереження та популяризації національної традиції виготовлення сувенірів та оберегів, як частки матеріальної та духовної культури українського народу, стимулювання місцевого культурного розвитку громад, створення конкурентоспроможних культурних продуктів, реалізації творчих проєктів майстрів народного мистецтва, актуальних для сьогодення.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

залучення молодого покоління до джерел і процесу творення українського народного мистецтва;

стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні креативних робіт з використанням традиційних матеріалів і технік;

виховання національного світогляду молоді через пізнання народного мистецтва.

4. Інформація про Конкурс та умови його проведення оприлюднюються на офіційному вебсайті Херсонської обласної ради, Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонського обласного Центру народної творчості, а також через інші засоби масової інформації.

ІІ. Умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться щороку з червня по серпень на базі Херсонського обласного Центру народної творчості (просп. Ушакова, 16, м. Херсон, 73000).

2. До участі у Конкурсі запрошуються майстри декоративно-ужиткового мистецтва Херсонської області, які працюють у напряму виготовлення сувенірної продукції в українському національному колориті або створюють вироби, що стилістично відповідають традиційним видам народних ремесел (далі – учасники).

3. Конкурс проводиться у трьох номінаціях:

1) «Сувенір, що презентує місцеву громаду» (представлені роботи мають містити особливі ознаки приналежності до того чи іншого населеного пункту, символіки, характерні для громади географічні, історичні, туристичні особливості);

2) «Сувенір, що презентує Херсонщину» (представлені роботи мають містити регіональну (обласну) символіку, характерні для Херсонської області);

3) «Сувенір, що презентує Україну» (представлені у цій номінації роботи мають втілювати основні національні риси та ознаки у художньому вирішенні, які уособлюють культурно-історичну привабливість всього українського на міжнаціональному просторі).

4. Для участі у Конкурсі учасники надсилають конкурсні роботи (вироби декоративно-ужиткового мистецтва) до 10 серпня відповідного року за місцезнаходженням Херсонського обласного Центру народної творчості (просп.Ушакова, 16, м. Херсон, 73000).

5. Конкурсні роботи мають бути виконані на високому художньому рівні, оформлені належним чином та мати презентаційний естетичний вигляд. Дрібні вироби мають бути закріплені на стенді.

6. Кожна конкурсна робота має супроводжуватись етикетажем розміром  2х5 см із зазначенням: назви твору, техніки виконання, прізвища та місця проживання автора (громада, місто, село).

За бажанням авторів конкурсні роботи можуть супроводжуватися презентаційними виступами, розповіддю про технологію виготовлення сувенірів або історією їх виникнення чи традиції.

7. Впродовж терміну проведення Конкурсу конкурсні роботи учасників будуть публікуватись на сторінках інтернет-ресурсів організаторів Конкурсу.

8. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

ІІІ. Підведення підсумків на нагородження переможців Конкурсу

1. Підведення підсумків Конкурсу, оголошення та нагородження переможців здійснюється 23 – 24 серпня відповідного року у рамках святкових заходів до Дня Незалежності України. В цей же період проводиться виставка конкурсних робіт усіх учасників Конкурсу.

2. Оцінювання поданих на Конкурс конкурсних робіт та визначення переможців (І, ІІ, ІІІ місце у кожній номінації) здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується головою Херсонської обласної ради.

До складу конкурсної комісії входять фахівці області в галузі культури, туризму, історики та краєзнавці, представники органів місцевого самоврядування, депутати обласної ради.

3. Члени конкурсної комісії мають дотримуватися принципів справедливості, неупередженості, незалежності та професіоналізму.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка є близькою особою (в розумінні Закону України «Про запобігання корупції») або членом сім’ї учасника Конкурсу.

Якщо у члена конкурсної комісії виникає конфлікт інтересів, він має заявити про це на засіданні конкурсної комісії, про що зазначається у протоколі засідання, та не брати участі в оцінюванні та голосуванні конкурсної комісії.

4. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як 2/3 її складу.

5. Подані на Конкурс конкурсні роботи повинні відповідати таким основним вимогам та критеріям:

оригінальність задуму;

виразність виробу як зразка української сувенірної продукції;

відповідність традиціям щодо форм, пластики, колориту;

емоційність образу;

органічне поєднання національних художніх традицій і сучасних тенденцій формотворення;

індивідуальність творчого почерку.

6. Конкурсна комісія стосовно кожної конкурсної роботи виставляє від 1 до 10 балів.

7. Визначення переможців Конкурсу здійснюється у кожній номінації відповідно до отриманої загальної кількості балів. Переможцями Конкурсу є учасники, конкурсні роботи яких набрали найбільшу кількість балів у відповідній номінації (І, ІІ та ІІІ місце).

При однаковій кількості голосів – голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

8. Підсумки Конкурсу оформлюються протоколом.

9. Конкурсна комісія визначає по три призові місця (І, ІІ та ІІІ) у кожній номінації.

Переможці Конкурсу нагороджуються грошовими преміями в розмірах:

І місце –10000 грн (три);

ІІ місце –5000 грн (три);

ІІІ місце – 3000 грн (три).

10. Усі учасники Конкурсу нагороджуються Дипломами за участь і матимуть можливість отримати замовлення на виготовлення своєї сувенірної продукції для презентаційних культурно-мистецьких та туристичних заходів.

11. Конкурсна комісія може своїм рішенням визначити одну чи декілька конкурсних робіт, автори яких отримають заохочувальні відзнаки.

12. По закінченню Конкурсу конкурсні роботи учасникам Конкурсу не повертаються і використовуватимуться у культурно-мистецьких заходах та акціях, що презентують Херсонщину на різних рівнях.

VI. Фінансове забезпечення проведення Конкурсу

1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

2. Виділення коштів для відзначення переможців Конкурсу, виготовлення дипломів та організації церемонії нагородження передбачаються в обласному бюджеті в межах виконання заходів програми щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам’яті загиблих херсонців – учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 05 лютого 2021 року № 76.

 

Контактна особа: Таїсія Бецун – 066-580-49-50