ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію,
розпорядником якої є Херсонська обласна рада

  1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11-ї сторінки), що надаються Херсонською обласною радою (далі – Рада) за запитами на інформацію.
  2. Структурний підрозділ виконавчого апарату Ради, відповідальний за надання відповіді на запит на інформацію, у разі здійснення копіювання або друку копій обсягом більш як 10 аркушів подає заявку на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Заявка), до відділу фінансово-господарської роботи виконавчого апарату Ради за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
  3. На підставі отриманої Заявки відділ фінансово-господарської роботи виконавчого апарату Ради протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Рада (далі – Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його до структурного підрозділу виконавчого апарату Ради, відповідального за надання відповіді на запит на інформацію, для направлення запитувачу в установлений законом строк.
  4. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача публічної інформації.
  5. Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача публічної інформації на реєстраційний рахунок Ради відділ фінансово-господарської роботи виконавчого апарату Ради передає структурному підрозділу Ради, відповідальному за надання відповіді на запитувану інформацію, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою відділу фінансово-господарської роботи виконавчого апарату Ради, з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.
  6. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати Рахунка.

Додатки 1 та 2

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Херсонська обласна рада, затверджено розпорядження голови Херсонської обласної ради від 18.02.2016  № 15 (завантажити)