Відповідність установчих документів нормам законодавства на контролі управління облради

Установчі документи комунальних підприємств, установ, закладів – це основні документи об’єктів спільної власності територіальних громад області, згідно яких вони здійснюють свою діяльність та які потребують підвищеної уваги до відповідності їх змісту нормам Конституції України, законів України та підзаконних актів.

Затвердження статутів об’єктів спільної власності територіальних громад є одним із заходів, що забезпечують створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання підприємствами, та органами місцевого самоврядування власних повноважень.

Управління розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради постійно здійснює контроль за відповідністю нормам чинного законодавства України положень та статутів комунальних підприємств, установ, закладів, які є об’єктами спільної власності територіальних громад Херсонської області.

Для опрацювання та винесення на розгляд постійних комісій обласної ради до управління надійшли 11 нових редакцій положень комунальних закладів сфери соціального захисту та 2 нові редакції статутів закладів сфери охорони здоров’я, 1 – заклад освіти, 1 – статут запропонованої для створення комунальної установи та 1 нова редакція статуту закладу, що за галузевим підпорядкуванням відноситься до служби у справах дітей.

Таким чином, 15 установчих документів були опрацьовані та разом з зауваженнями винесені на розгляд постійної комісії обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності, члени якої підтримали запропоновані управлінням розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради нові редакції положень та статутів, запропонувавши винести їх на розгляд Президії та сесії обласної ради.

Статут підприємства – не просто «формальність» чи «копіювання закону», це основний документ підприємства, який визначає його роль та місце серед суб’єктів господарювання.