І. Забезпечено сесійну діяльність обласної ради

Показник

кількість

1

проведених сесій ( у т.ч. першої сесії новообраної каденції)

8

2

прийнятих рішень

356

3

проведених засідань постійних комісій

63

4

розглянутих питань на  засіданнях  постійних комісій

1033

5

опрацьованих депутатських звернень

20

ІІ. Бюджет

Показник

план, тис.грн

факт, тис.грн

відсоток

1

доходи загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів

2499239,9

2437506,3

97,5

2

видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних  трансфертів

1539865,3

1514939,9

98,4

 

ІІІ. Обласні програми

Показник

кількість

1

діючих програм станом на 01.01.2020

40

2

прийнятих програм протягом звітного періоду

16

3

внесення змін до діючих програм протягом звітного періоду

56

4

знятих з контролю минулих періодів

3

5

прийнятих звітів про виконання заходів програм

36

6

діючих (по терміну дії) програм станом на 01.01.2021

36

У 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету виконувалися завдання і заходи 35 обласних програм на загальну суму 1413,7 млн грн, що становить 92,0% до плану.

– виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області за 2020 рік

Показник

одиниці виміру

прогноз

факт

відсоток виконання,%

1

обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах

млн грн

31500 32714,6

103,9

2

виробництво продукції сільського господарства у порівняних цінах

млн грн

28751,5 25917,2

90,1

3

обсяг капітальних інвестицій*

млн грн

13650 2455,9

18

4

обсяг виконаних будівельних робіт

млн грн

1758 1241,5

70,6

5

загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію

тис. кв.м.

х 7,6

х

6

темп зростання доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)

%

104,1 10,79

+ 3,8

7

середньомісячна заробітна плата

грн

9220 9354

101,5

8

рівень безробіття (за методологією МОП)

%

9,8 11,2

+1,4

* дані за  9 місяців 2020 року

За рахунок Державного фонду регіонального розвитку реалізовувалося 24 інвестиційних проєкта на загальну суму 240,7 млн грн, у тому числі кошти ДФРР – 183,7 млн грн, місцевого бюждету – 56,9 млн грн (23,6% співфінансування).

 

ІV. Контроль за ефективним управлінням  об’єктами спільної власності територіальних громад області.  Комунальне майно повинно працювати на громади.

 

захід

показник

1

Опрацювання запитів комунальних підприємств, установ та закладів на виділення додаткових коштів

передано на розгляд постійних комісій матеріали по 102 запитам

2

Підготовка інформаційних довідок для проведення щорічної оцінки діяльності керівників комунальних підприємств, установ та закладів

88

3

Підготовка інформаційних матеріалів про діяльність комунальних підприємств, установ та закладів («паспорти»)

90

4

Здійснення моніторингу реалізації проєктів – переможців обласного конкурсу проєктів розвитку 2019 року

42

5

Забезпечення проведення моніторингу на постійній основі:

– адміністративних, фінансово-господарських процесів, господарських операцій і платежів комунальних підприємств; аналіз результатів їх діяльності;

– інформації щодо стану організації харчування в комунальних закладах на виконання доручення голови обласної ради з метою оперативного усунення недоліків та поліпшення стану організації харчування;

 

– ефективності використання бюджетних коштів  на теплопостачання та енергоносії;

 

 

 

– здійснення публічних закупівель продуктів харчування;

 

 

– стану розрахунків по заробітній платі і податкам, пов’язаним з оплатою праці

 

 

– розміщення комунальними установами, закладами, підприємствами інформації на офіційних вебпорталах ProZorro, Edata

щоквартально по 17 комунальним підприємствам;

постійно по 38 комунальним закладам і підприємствам;

щомісячно по 75 комунальним закладам і підприємствам;

щомісячно по 38 комунальним закладам і підприємствам;

щомісячно по 92 комунальним закладам, установам і підприємствам

92 комунальними закладами, установами і підприємствами

 

6

Аналіз виконання фінансових планів комунальних підприємств на 2019 рік, динаміки показників фінансово-господарської діяльності за 2019/2018 роки

17 комунальних підприємств та організацій

7

Аналіз стану виконання фінансових планів комунальних підприємств за звітні періоди 2020 року

щоквартально по 35 комунальним підприємствам

8

Опрацьовано та передано на затвердження фінансові плани медичних комунальних закладів охорони здоров’я, які здійснюють діяльність у формі комунальних некомерційних підприємств:

на 2020 рік

на 2021 рік

Опрацьовано та передано на затвердження фінансові плани суб’єктів господарювання – комунальних підприємств та організацій.

Опрацьовано та передано на погодження постійної комісії з питань управління об’єктами комунальної власності зміни до фінансових планів медичних комунальних некомерційних підприємств

 

 

 

 

6

18

13

45 наданих змін

9

Аналіз ефективності використання комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

92 об’єкти спільної власності територіальних громад області

10

Інвентаризація майна спільної власності територіальних громад області

в 3 об’єктах спільної власності територіальних громад області

 

– оренда комунального майна

 

Показник

тис.грн

1

кількість укладених договорів оренди протягом року

13

2

щорічні надходження за укладеними протягом року договорами оренди

124,3

у тому числі до обласного бюджету

23,5

3

кількість подовжених  догорів оренди протягом року

48

4

збільшення щомісячних надходжень за подовженими протягом року договорами

3,9

5

у тому числі надходження до обласного бюджету плати за оренду нерухомого майна

1,2

 

– списання комунального майна

 

Показник

Кількість

1

Прийнято рішень обласної ради про списання майна

8

2

Підприємства, установи, заклади, яким надано дозволи на списання

21

3

Прийнято рішень про надання дозволів АТП обласної ради на списання автотранспортних засобів шляхом продажу на аукціоні (13 авто)

4

4

Реалізовано на аукціоні автотранспортних засобів

9

5

Сума коштів отриманих АТП обласної ради у 2020 році від списання автотранспортних засобів шляхом продажу на аукціоні

405,3 тис.грн.

 

– приватизація комунального майна

 

Показник

1

Оголошено аукціонів з продажу об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації, у 2020 році

13

2

Відбувся продаж на аукціоні у 2020 році

11

3

Сума надходжень до обласного бюджету від приватизації комунального майна у 2020 році

32 521,7 тис.грн

 

– правове супроводження управління комунальним майном

 

№ з/п

Назва заходу

Стан виконання

1

Організація проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Проведено 3 конкурси на заміщення вакантних посад керівників підприємств, закладів за результатом яких визначено 3 переможці

2

Запровадження заходів внутрішнього контролю щодо врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 13 закладах

Випадки надання незаконних переваг близьким особам відсутні.

3

Розробка проектів контрактів з керівниками підприємств, установ і закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за результатами конкурсного добору та продовження діючих контрактів

Укладено 12 контрактів та

38 додаткових угод до контрактів

4

Правове супроводження проведення процедури ліквідації 18 підприємств

У 2020 році завершено процедуру ліквідації 8 комунальних закладів

5

Розроблення (погодження) установчих документів підприємств, установ і закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  області

Опрацьовано 69 проектів статутів, які затверджені рішенням сесії.

 

  1. Забезпечено гласність у роботі Ради та її органів.

Показник

кількість

1

офіційному веб-сайті Ради опубліковано новин

492

2

На офіційній сторінці  Ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено

– інформацій

– фото

-відеокоментарів

 

 

490

2615

38

3

На незалежних інтернет-ресурсах

2375

4

Відеосюжетів на місцевих ТРК

213

5

Відеокоментарів для всеукраїнських ЗМІ

25

6

Відеоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

37

7

Публікацій у друкованих місцевих ЗМІ

33

8

Розміщення аудіоінформації на хвилях місцевого  FM та проводового радіо в блоках новин

26

Радіоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

12

 

VІ. Забезпечення правової роботи та здійснення представництва інтересів Ради в судах.

За звітний період здійснено представництво інтересів Ради по 42 судових справах на різних стадіях цивільного, адміністративного та господарського процесах. Забезпечено підготовку усіх необхідних процесуальних документів та участь у відповідних судових засіданнях.

За результатами аналізу позовів встановлено, що більшість з них носять немайновий характер. Разом з цим триває розгляд справи за позовом Компанії «Avicom Britania Limited» та ТОВ «Міжнародний аеропорт «Херсон» (пред’явлено у липні 2015 року) про стягнення з обласної ради завданої їм шкоди на суму 294,8 мільйонів гривень (з подальшою заявою про збільшення позовних вимог). Рішеннями судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, проте постановою Вищого господарського суду України від 29 лютого 2016 року справу направлено на новий розгляд і всі попередні рішення судів по ній скасовані.

Також, Херсонська обласна рада взаємодіє з правоохоронними органами в 6 кримінальних провадженнях та, в межах своєї компетенції, сприяє зазначеним органам при виконанні покладених на них завдань. У 5 кримінальних провадженнях обласну раду визнано потерпілою.

У свою чергу обласною радою регулярно здійснювалося заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

Під час підготовки сесій обласної ради з метою дотримання чинного законодавства України здійснено 374 правові експертизи проектів рішень обласної ради, у тому числі нормативно-правових та регуляторних актів. Здійснюється правове опрацювання меморандумів про взаємодію У міжсесійний період депутатам, комісіям та робочим групам, створеним в обласній раді, постійно надається правова допомога з важливих питань місцевого значення.

 

VІІ. Організовано роботу зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації:

Показник

кількість

1

опрацьовано звернення  громадян

99

2

відпрацьовано запитів на інформацію

74

 

VІІІ. Супроводження обласних конкурсів:

Показник

кількість організаційних засідань кількість опрацьованих робіт засідань

кількість

визначених переможців

проектів громадських організацій, спрямованих на соціальний розвиток суспільства та підтримку молоді Херсонської області;

 

1

19

11

журналістських робіт «Впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади» опрацьовано звернення  громадян

1

11

5

 

ІХ. Взаємодія з органами місцевого самоврядування Херсонської області

Показник

кількість

1 Укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів

252

Звіт
про проведену роботу виконавчим апаратом Херсонської обласної ради протягом 2019 року 

І. Забезпечено сесійну діяльність обласної ради

Показник

кількість

1

проведених сесій

9

2

прийнятих рішень

377

3

проведених засідань постійних комісій

59

4

розглянутих питань на  засіданнях  постійних комісій

1429

5

опрацьованих депутатських звернень

45

ІІ. Бюджет

Показник

план, тис.грн

факт, тис.грн

відсоток
виконання,%

1

доходи

5118869,0

4772947,5

93,2

2

видатки

4957671,6

4521484,3

91,2

ІІІ. Обласні програми

Показник

кількість

1

діючих програм

36

2

внесених змін до діючих програм

44

3

прийнятих програм протягом звітного періоду

11

4

знятих з контролю

9

5

прийнятих звітів про виконання заходів програм

28

– виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області за 2019 рік

Показник

одиниці виміру

прогноз

факт

відсоток виконання,%

1

обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах

млн грн

30000,0

30574,4

101,9

2

виробництво продукції сільського господарства у порівняних цінах 2010 року

млн грн

11879,7

11560,1

97,3

3

обсяг капітальних інвестицій

млн грн

9650

12152,9

125,9

4

обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком

млн грн США

218,5

245,4

112,3

5

обсяг виконаних будівельних робіт

млн грн

1570,0

1831,5

116,7

6

загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію

тис. кв.м.

79,4

121,0

152,4

7

темп зростання доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)

%

107,3

113,1

+ 5,8

8

середньомісячна заробітна плата

грн

8500,0

8187,0

96,3

9

рівень безробіття (за методологією МОП)

%

10,5

9,69

-0,9

ІV. Контроль за ефективним управлінням  об’єктами спільної власності територіальних громад області.  Комунальне майно повинно працювати на громади.

Показник

1

кількість проведених  аналізів діяльності комунальних закладів, шт

17

2

виявлено внутрішні  резерви  економії бюджетних коштів, тис. грн

9162,17

3

виявлено резерви збільшення надходжень до спеціального фонду, тис.грн

1884,85

4

попереджено фінансових витрат комунальних закладів та підприємств на оплату фінансових санкцій контролюючих органів за недотримання касової дисципліни. галузевих нормативів, тис.грн

1545,6

5

виявлено ухилення від проведення тендерної процедури шляхом дроблення предмету закупівлі , тис.грн

2222,5

– оренда комунального майна

Показник

тис.грн

1

кількість укладених договорів оренди протягом року

43

2

щорічні надходження  за укладеними протягом року договорами оренди

540,1

у тому числі до обласного бюджету

162,0

3

кількість подовжених  догорів оренди протягом року

35

4

збільшення щомісячних надходжень за подовженими протягом року договорами

314,4

5

у тому числі надходження до обласного бюджету плати за оренду нерухомого майна

94,3

– управління комунальним майном

Показник

1

кадрове забезпечення

1.2

кількість проведених конкурсів на заміщення вакантних посад

11

1.3

кількість призначених керівників за результатами конкурсу

7

1.4

кількість укладених контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів

28

1.5

кількість укладених додаткових угод з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів (продовжено термін дії контрактів

2

2

запроваджено заходи зовнішнього контролю щодо врегулювання конфлікту інтересів

21

3

реорганізація, припинення комунальних підприємств, установ та закладів

3.1

припинено комунальних підприємств, установ та закладів

4

3.2

реорганізовано комунальних підприємств, установ та закладів

25

4

опрацьовано та приведено у відповідність до діючого законодавства установчі документи

53

5

аналіз фінансових потреб об´єктів спільної власності територіальних громад

5.1.

загальна потреба в коштах на усунення пожежної безпеки 88 закладів складає 69183,9 тис. гривень. Пропозиції щодо виділення коштів враховано при формування обласного бюджету на 2020 рік – передбачено 15645,9 тис.гривень

5.2

за результатами проведеного аналізу забезпеченості та ефективності використання медичного обладнання закладів охорони здоров´я надані пропозиції на розгляд постійних комісій обласної ради. Відповідно їх висновків та рекомендацій збільшено видатки на придбання та ремонт медичного обладнання на загальну суму 9060 тис. гривень.

V.Підтримка депутатів Ради у здійсненні своїх повноважень.

Показник

кількість

1

Забезпечено організацію круглих столів, нарад з вирішення нагальних питань для Херсонської області

7

2

Забезпечено організаційний супровід засідань депутатських груп

2

3

Супровід робочих груп

3

VІ. Забезпечено гласність у роботі Ради та її органів.

Показник

кількість

1

офіційному веб-сайті Ради опубліковано новин

814

2

На офіційній сторінці  Ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено

– інформацій

– фото

-відеокоментарів

 

814

2500

120

3

На незалежних інтернет-ресурсах

4050

4

Відеосюжетів на місцевих ТРК

175

5

Відеокоментарів для всеукраїнських ЗМІ

55

6

Відеоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

110

7

Публікацій у друкованих місцевих ЗМІ

135

8

Розміщення аудіоінформації на хвилях місцевого  FM та проводового радіо в блоках новин

405

Радіоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

37

VІІ. Забезпечення правової роботи та здійснення представництва інтересів Ради в судах.

За звітний період здійснено представництво інтересів Ради по 27 судових справах на різних стадіях цивільного, адміністративного та господарського процесах. Забезпечено підготовку усіх необхідних процесуальних документів та участь у відповідних судових засіданнях.

За результатами аналізу позовів встановлено, що більшість з них носять немайновий характер. Разом з цим триває розгляд справи за позовом Компанії «Avicom Britania Limited» та ТОВ «Міжнародний аеропорт «Херсон» (пред’явлено у липні 2015 року) про стягнення з обласної ради завданої їм шкоди на суму 294,8 мільйонів гривень  (з подальшою заявою про збільшення позовних вимог). Рішеннями судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, проте постановою Вищого господарського суду України від 29 лютого 2016 року справу направлено на новий розгляд і всі попередні рішення судів по ній скасовані. На сьогодні розгляд справи зупинено у зв’язку з призначенням судово-товарознавчої експертизи.

Також, Херсонська обласна рада взаємодіє з правоохоронними органами в 12 кримінальних провадженнях та, в межах своєї компетенції, сприяє зазначеним органам при виконанні покладених на них завдань. У                            5 кримінальних провадженнях обласну раду визнано потерпілою.

У свою чергу обласною радою регулярно здійснювалося заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

Під час підготовки сесій обласної ради з метою дотримання чинного законодавства України здійснено 404 правові експертизи проектів рішень обласної ради, у тому числі нормативно-правових та регуляторних актів. Здійснюється правове опрацювання меморандумів про взаємодію У міжсесійний період депутатам, комісіям та робочим групам, створеним в обласній раді, постійно надається правова допомога з важливих питань місцевого значення.

VІІІ. Організовано роботу зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації:

Показник

кількість

1

на особистому прийомі прийнято

15

2

опрацьовано звернення  громадян

113

3

відпрацьовано запитів на інформацію

69

ІХ. Супроводження обласних конкурсів:

Показник

кількість організаційних засідань

кількість опрацьованих робіт

кількість визначених переможців

проектів громадських організацій, спрямованих на соціальний розвиток суспільства та підтримку молоді Херсонської області;

 

2

16

6

журналістських робіт «Впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади»

опрацьовано звернення  громадян

1

27

9

проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

 

3

47

42

проекти загальною вартістю 35126,4 тис.грн у т.ч. співфінансування з обласного бюджету – 14659,7 тис.грн

Х. Взаємодія з органами місцевого самоврядування Херсонської області

Показник

кількість

1

Укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів

367

2

Організаційне супроводження нарад з головами районних рад

1

Звіт
про проведену роботу виконавчим апаратом Херсонської обласної ради протягом 2018 року 

І. Забезпечено сесійну діяльність обласної ради

Показник

кількість

1

проведених сесій

6

2

прийнятих рішень

414

3

проведених засідань постійних комісій

68

4

розглянутих питань на  засіданнях  постійних комісій

1884

5

опрацьованих депутатських звернень

43

ІІ. Обласні програми

Показник

кількість

1

діючих програм

38

2

прийнятих програм протягом звітного періоду

16

3

знятих з контролю

11

ІІІ. Контроль за ефективним управлінням  об’єктами спільної власності територіальних громад області.  Комунальне майно повинно працювати на громади.

Показник

тис.грн

1

кількість проведених  аналізів діяльності комунальних закладів

18

об´єктів

2

виявлено внутрішні  резерви  економії бюджетних коштів, з них:

19,4

2.1

виявлено використання коштів обласного бюджету не за призначенням

14,8

2.2.

встановлені додаткові джерела забезпечення комунальних закладів

4,5

2.3

заходи енергозбереження

0,2

– оренда комунального майна

 

Показник

тис.грн

1

кількість укладених договорів оренди протягом року

272

2

щорічні надходження  за укладеними протягом року договорами оренди

12762,3

у тому числі до обласного бюджету

3828,7

3

кількість подовжених  догорів оренди протягом року

83

4

збільшення щомісячних надходжень за подовженими протягом року договорами

116,4

5

у тому числі надходження до обласного бюджету плати за оренду нерухомого майна

34,9

 ІV. Підтримка депутатів Ради у здійсненні своїх повноважень.

Показник

кількість

1

Забезпечено організацію круглих столів

2

2

Забезпечено участь депутатів обласної ради в круглих столах та нарадах з вирішення нагальних питань для Херсонської області

3

3

Супровід робочих груп

11

  V. Забезпечено гласність у роботі Ради та її органів.

Показник

кількість

1

офіційному веб-сайті Ради опубліковано новин

780

2

На офіційній сторінці  Ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено

– інформацій

– фото

-відеокоментарів

 

906

2000

120

3

На незалежних інтернет-ресурсах

<4000

4

Відеосюжетів на місцевих ТРК

170

5

Відеокоментарів для всеукраїнських ЗМІ

<50

6

Відеоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

105

7

Публікацій у друкованих місцевих ЗМІ

130

8

Розміщення аудіоінформації на хвилях місцевого  FM та проводового радіо в блоках новин

<400

Радіоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

27

VІ. Забезпечення правової роботи та здійснення представництва інтересів Ради в судах.

За звітний період здійснено представництво інтересів Ради у 38 судових справах на різних стадіях цивільного, адміністративного та господарського процесах. Забезпечено підготовку усіх необхідних процесуальних документів та участь у відповідних судових засіданнях.

За результатами аналізу позовів встановлено, що більшість з них носять немайновий характер. Разом з цим триває розгляд справи за позовом Компанії «Avicom Britania Limited» та ТОВ «Міжнародний аеропорт «Херсон» (пред’явлено у липні 2015 року) про стягнення з обласної ради завданої їм шкоди на суму 294,8 мільйонів гривень  (з подальшою заявою про збільшення позовних вимог). Рішеннями судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, проте постановою Вищого господарського суду України від 29 лютого 2016 року справу направлено на новий розгляд і всі попередні рішення судів по ній скасовані. На сьогодні розгляд справи зупинено у зв’язку з призначенням судово-товарознавчої експертизи.

Також, Херсонська обласна рада взаємодіє з правоохоронними органами в 14 кримінальних провадженнях та, в межах своєї компетенції, сприяє зазначеним органам при виконанні покладених на них завдань. У                            шести кримінальних провадженнях обласну раду визнано потерпілою.

У свою чергу обласною радою регулярно здійснювалося заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

Під час підготовки сесій обласної ради з метою дотримання чинного законодавства України здійснено 419 правові експертизи проектів рішень обласної ради, у тому числі нормативно-правових та регуляторних актів. Здійснюється правове опрацювання меморандумів про взаємодію У міжсесійний період депутатам, комісіям та робочим групам, створеним в обласній раді, постійно надається правова допомога з важливих питань місцевого значення.

VІІ Організовано роботу зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації:

Показник

кількість

1

на особистому прийомі прийнято

12

2

опрацьовано звернення  громадян

168

3

відпрацьовано запитів на інформацію

101

VІІІ. Супроводження обласних конкурсів:

  • обласного конкурсу проектів громадських організацій, спрямованих на соціальний розвиток суспільства та підтримку молоді Херсонської області;
  • обласного конкурсу журналістських робіт «Впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади»
  • обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

ІХ. Взаємодія з органами місцевого самоврядування Херсонської області

Показник

кількість

1

Укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів

286

2

Організація  навчання для голів районних, сільських та селищних рад

1

3

Організаційне супроводження нарад з головами районних рад

2

Звіт
про проведену роботу виконавчим апаратом Херсонської обласної ради протягом 2018 року 

І. Забезпечено сесійну діяльність обласної ради

Показник

кількість

1

проведених сесій

6

2

прийнятих рішень

359

3

проведених засідань постійних комісій

72

4

розглянутих питань на  засіданнях  постійних комісій

1782

5

опрацьованих депутатських звернень

48

ІІ. Обласні програми

Показник

кількість

1

діючих програм

37

2

прийнятих програм протягом звітного періоду

5

3

знятих з контролю

12

ІІІ. Контроль за ефективним управлінням  об’єктами спільної власності територіальних громад області.  Комунальне майно повинно працювати на громади.

Показник

тис.грн

1

проведених  аналізів діяльності комунальних закладів

25 об´єктів

2

виявлено внутрішні  резерви  економії бюджетних коштів, з них:

19,6

2.1

виявлено використання коштів обласного бюджету не за призначенням

9,4

2.2.

встановлені додаткові джерела забезпечення комунальних закладів

9,4

2.3

заходи енергозбереження

0,8

Оренда комунального майна

Показник

1

кількість укладених договорів оренди протягом року

248

2

щорічні надходження  за укладеними протягом року договорами оренди

9854,3 тис.грн

у тому числі до обласного бюджету

2956,3 тис.грн

3

кількість подовжених  догорів оренди протягом року

32

4

збільшення щомісячних надходжень за подовженими протягом року договорами

32,0 тис.грн

5

у тому числі надходження до обласного бюджету плати за оренду нерухомого майна

9,6 тис.грн

6

Виведено прихованої оренди з тіньового обігу

20 об’єктів

7

додаткові надходження до бюджету за рахунок виведення  прихованої оренди з тіньового обігу

150,0 тис.грн

ІV. Підтримка депутатів Ради у здійсненні своїх повноважень.

Показник

кількість

1

Забезпечено організацію круглих столів

4

2

Забезпечено участь депутатів обласної ради в круглих столах та нарадах з вирішення нагальних питань для Херсонської області

2

3

Супровід робочих груп

4

V. Забезпечено гласність у роботі Ради та її органів.

Показник

кількість

1

офіційному веб-сайті Ради опубліковано новин

648

2

На офіційній сторінці  Ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено

– інформацій

– фото

-відеокоментарів

 

 

630

понад 2500

60

VІ. Забезпечення правової роботи та здійснення представництва інтересів Ради в судах.

За звітний період здійснено представництво інтересів Ради у 47 судових справах на різних стадіях цивільного, адміністративного та господарського процесах. Забезпечено підготовку усіх необхідних процесуальних документів та участь у відповідних судових засіданнях.

За результатами аналізу позовів встановлено, що більшість з них носять немайновий характер. Разом з цим триває розгляд справи за позовом Компанії «Avicom Britania Limited» та ТОВ «Міжнародний аеропорт «Херсон» (пред’явлено у липні 2015 року) про стягнення з обласної ради завданої їм шкоди на суму 294,8 мільйонів гривень  (з подальшою заявою про збільшення позовних вимог). Рішеннями судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, проте постановою Вищого господарського суду України від 29 лютого 2016 року справу направлено на новий розгляд і всі попередні рішення судів по ній скасовані. На сьогодні розгляд справи зупинено у зв’язку з призначенням судово-товарознавчої експертизи.

Також, Херсонська обласна рада взаємодіє з правоохоронними органами в 15 кримінальних провадженнях та, в межах своєї компетенції, сприяє зазначеним органам при виконанні покладених на них завдань. У                            чотирьох кримінальних провадженнях обласну раду визнано потерпілою.

У свою чергу обласною радою регулярно здійснювалося заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

Під час підготовки сесій обласної ради з метою дотримання чинного законодавства України здійснено 362 правові експертизи проектів рішень обласної ради, у тому числі нормативно-правових та регуляторних актів. Здійснюється правове опрацювання меморандумів про взаємодію У міжсесійний період депутатам, комісіям та робочим групам, створеним в обласній раді, постійно надається правова допомога з важливих питань місцевого значення.


VІІ Організовано роботу зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації:

Показник

кількість

1

на особистому прийомі прийнято

24

2

опрацьовано звернення  громадян

207

3

відпрацьовано запитів на інформацію

86

VІІІ. Супроводження обласних конкурсів

Забезпечено організаційне супроводження обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

ІХ. Взаємодія з органами місцевого самоврядування Херсонської області

Показник

кількість

1

Укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів

133

3

Організаційне супроводження нарад з головами районних рад

2