Звіт
про проведену роботу виконавчим апаратом Херсонської обласної ради протягом 2019 року 

І. Забезпечено сесійну діяльність обласної ради

Показник

кількість

1

проведених сесій

9

2

прийнятих рішень

377

3

проведених засідань постійних комісій

59

4

розглянутих питань на  засіданнях  постійних комісій

1429

5

опрацьованих депутатських звернень

45

ІІ. Бюджет

Показник

план, тис.грн

факт, тис.грн

відсоток
виконання,%

1

доходи

5118869,0

4772947,5

93,2

2

видатки

4957671,6

4521484,3

91,2

ІІІ. Обласні програми

Показник

кількість

1

діючих програм

36

2

внесених змін до діючих програм

44

3

прийнятих програм протягом звітного періоду

11

4

знятих з контролю

9

5

прийнятих звітів про виконання заходів програм

28

– виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області за 2019 рік

Показник

одиниці виміру

прогноз

факт

відсоток виконання,%

1

обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах

млн грн

30000,0

30574,4

101,9

2

виробництво продукції сільського господарства у порівняних цінах 2010 року

млн грн

11879,7

11560,1

97,3

3

обсяг капітальних інвестицій

млн грн

9650

12152,9

125,9

4

обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком

млн грн США

218,5

245,4

112,3

5

обсяг виконаних будівельних робіт

млн грн

1570,0

1831,5

116,7

6

загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію

тис. кв.м.

79,4

121,0

152,4

7

темп зростання доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)

%

107,3

113,1

+ 5,8

8

середньомісячна заробітна плата

грн

8500,0

8187,0

96,3

9

рівень безробіття (за методологією МОП)

%

10,5

9,69

-0,9

ІV. Контроль за ефективним управлінням  об’єктами спільної власності територіальних громад області.  Комунальне майно повинно працювати на громади.

Показник

1

кількість проведених  аналізів діяльності комунальних закладів, шт

17

2

виявлено внутрішні  резерви  економії бюджетних коштів, тис. грн

9162,17

3

виявлено резерви збільшення надходжень до спеціального фонду, тис.грн

1884,85

4

попереджено фінансових витрат комунальних закладів та підприємств на оплату фінансових санкцій контролюючих органів за недотримання касової дисципліни. галузевих нормативів, тис.грн

1545,6

5

виявлено ухилення від проведення тендерної процедури шляхом дроблення предмету закупівлі , тис.грн

2222,5

– оренда комунального майна

Показник

тис.грн

1

кількість укладених договорів оренди протягом року

43

2

щорічні надходження  за укладеними протягом року договорами оренди

540,1

у тому числі до обласного бюджету

162,0

3

кількість подовжених  догорів оренди протягом року

35

4

збільшення щомісячних надходжень за подовженими протягом року договорами

314,4

5

у тому числі надходження до обласного бюджету плати за оренду нерухомого майна

94,3

– управління комунальним майном

Показник

1

кадрове забезпечення

1.2

кількість проведених конкурсів на заміщення вакантних посад

11

1.3

кількість призначених керівників за результатами конкурсу

7

1.4

кількість укладених контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів

28

1.5

кількість укладених додаткових угод з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів (продовжено термін дії контрактів

2

2

запроваджено заходи зовнішнього контролю щодо врегулювання конфлікту інтересів

21

3

реорганізація, припинення комунальних підприємств, установ та закладів

3.1

припинено комунальних підприємств, установ та закладів

4

3.2

реорганізовано комунальних підприємств, установ та закладів

25

4

опрацьовано та приведено у відповідність до діючого законодавства установчі документи

53

5

аналіз фінансових потреб об´єктів спільної власності територіальних громад

5.1.

загальна потреба в коштах на усунення пожежної безпеки 88 закладів складає 69183,9 тис. гривень. Пропозиції щодо виділення коштів враховано при формування обласного бюджету на 2020 рік – передбачено 15645,9 тис.гривень

5.2

за результатами проведеного аналізу забезпеченості та ефективності використання медичного обладнання закладів охорони здоров´я надані пропозиції на розгляд постійних комісій обласної ради. Відповідно їх висновків та рекомендацій збільшено видатки на придбання та ремонт медичного обладнання на загальну суму 9060 тис. гривень.

V.Підтримка депутатів Ради у здійсненні своїх повноважень.

Показник

кількість

1

Забезпечено організацію круглих столів, нарад з вирішення нагальних питань для Херсонської області

7

2

Забезпечено організаційний супровід засідань депутатських груп

2

3

Супровід робочих груп

3

VІ. Забезпечено гласність у роботі Ради та її органів.

Показник

кількість

1

офіційному веб-сайті Ради опубліковано новин

814

2

На офіційній сторінці  Ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено

– інформацій

– фото

-відеокоментарів

 

814

2500

120

3

На незалежних інтернет-ресурсах

4050

4

Відеосюжетів на місцевих ТРК

175

5

Відеокоментарів для всеукраїнських ЗМІ

55

6

Відеоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

110

7

Публікацій у друкованих місцевих ЗМІ

135

8

Розміщення аудіоінформації на хвилях місцевого  FM та проводового радіо в блоках новин

405

Радіоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

37

VІІ. Забезпечення правової роботи та здійснення представництва інтересів Ради в судах.

За звітний період здійснено представництво інтересів Ради по 27 судових справах на різних стадіях цивільного, адміністративного та господарського процесах. Забезпечено підготовку усіх необхідних процесуальних документів та участь у відповідних судових засіданнях.

За результатами аналізу позовів встановлено, що більшість з них носять немайновий характер. Разом з цим триває розгляд справи за позовом Компанії «Avicom Britania Limited» та ТОВ «Міжнародний аеропорт «Херсон» (пред’явлено у липні 2015 року) про стягнення з обласної ради завданої їм шкоди на суму 294,8 мільйонів гривень  (з подальшою заявою про збільшення позовних вимог). Рішеннями судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, проте постановою Вищого господарського суду України від 29 лютого 2016 року справу направлено на новий розгляд і всі попередні рішення судів по ній скасовані. На сьогодні розгляд справи зупинено у зв’язку з призначенням судово-товарознавчої експертизи.

Також, Херсонська обласна рада взаємодіє з правоохоронними органами в 12 кримінальних провадженнях та, в межах своєї компетенції, сприяє зазначеним органам при виконанні покладених на них завдань. У                            5 кримінальних провадженнях обласну раду визнано потерпілою.

У свою чергу обласною радою регулярно здійснювалося заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

Під час підготовки сесій обласної ради з метою дотримання чинного законодавства України здійснено 404 правові експертизи проектів рішень обласної ради, у тому числі нормативно-правових та регуляторних актів. Здійснюється правове опрацювання меморандумів про взаємодію У міжсесійний період депутатам, комісіям та робочим групам, створеним в обласній раді, постійно надається правова допомога з важливих питань місцевого значення.

VІІІ. Організовано роботу зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації:

Показник

кількість

1

на особистому прийомі прийнято

15

2

опрацьовано звернення  громадян

113

3

відпрацьовано запитів на інформацію

69

ІХ. Супроводження обласних конкурсів:

Показник

кількість організаційних засідань

кількість опрацьованих робіт

кількість визначених переможців

проектів громадських організацій, спрямованих на соціальний розвиток суспільства та підтримку молоді Херсонської області;

 

2

16

6

журналістських робіт «Впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади»

опрацьовано звернення  громадян

1

27

9

проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

 

3

47

42

проекти загальною вартістю 35126,4 тис.грн у т.ч. співфінансування з обласного бюджету – 14659,7 тис.грн

Х. Взаємодія з органами місцевого самоврядування Херсонської області

Показник

кількість

1

Укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів

367

2

Організаційне супроводження нарад з головами районних рад

1

Звіт
про проведену роботу виконавчим апаратом Херсонської обласної ради протягом 2018 року 

І. Забезпечено сесійну діяльність обласної ради

Показник

кількість

1

проведених сесій

6

2

прийнятих рішень

414

3

проведених засідань постійних комісій

68

4

розглянутих питань на  засіданнях  постійних комісій

1884

5

опрацьованих депутатських звернень

43

ІІ. Обласні програми

Показник

кількість

1

діючих програм

38

2

прийнятих програм протягом звітного періоду

16

3

знятих з контролю

11

ІІІ. Контроль за ефективним управлінням  об’єктами спільної власності територіальних громад області.  Комунальне майно повинно працювати на громади.

Показник

тис.грн

1

кількість проведених  аналізів діяльності комунальних закладів

18

об´єктів

2

виявлено внутрішні  резерви  економії бюджетних коштів, з них:

19,4

2.1

виявлено використання коштів обласного бюджету не за призначенням

14,8

2.2.

встановлені додаткові джерела забезпечення комунальних закладів

4,5

2.3

заходи енергозбереження

0,2

– оренда комунального майна

 

Показник

тис.грн

1

кількість укладених договорів оренди протягом року

272

2

щорічні надходження  за укладеними протягом року договорами оренди

12762,3

у тому числі до обласного бюджету

3828,7

3

кількість подовжених  догорів оренди протягом року

83

4

збільшення щомісячних надходжень за подовженими протягом року договорами

116,4

5

у тому числі надходження до обласного бюджету плати за оренду нерухомого майна

34,9

 ІV. Підтримка депутатів Ради у здійсненні своїх повноважень.

Показник

кількість

1

Забезпечено організацію круглих столів

2

2

Забезпечено участь депутатів обласної ради в круглих столах та нарадах з вирішення нагальних питань для Херсонської області

3

3

Супровід робочих груп

11

  V. Забезпечено гласність у роботі Ради та її органів.

Показник

кількість

1

офіційному веб-сайті Ради опубліковано новин

780

2

На офіційній сторінці  Ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено

– інформацій

– фото

-відеокоментарів

 

906

2000

120

3

На незалежних інтернет-ресурсах

<4000

4

Відеосюжетів на місцевих ТРК

170

5

Відеокоментарів для всеукраїнських ЗМІ

<50

6

Відеоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

105

7

Публікацій у друкованих місцевих ЗМІ

130

8

Розміщення аудіоінформації на хвилях місцевого  FM та проводового радіо в блоках новин

<400

Радіоінтерв’ю із головою ХОР та депутатами

27

VІ. Забезпечення правової роботи та здійснення представництва інтересів Ради в судах.

За звітний період здійснено представництво інтересів Ради у 38 судових справах на різних стадіях цивільного, адміністративного та господарського процесах. Забезпечено підготовку усіх необхідних процесуальних документів та участь у відповідних судових засіданнях.

За результатами аналізу позовів встановлено, що більшість з них носять немайновий характер. Разом з цим триває розгляд справи за позовом Компанії «Avicom Britania Limited» та ТОВ «Міжнародний аеропорт «Херсон» (пред’явлено у липні 2015 року) про стягнення з обласної ради завданої їм шкоди на суму 294,8 мільйонів гривень  (з подальшою заявою про збільшення позовних вимог). Рішеннями судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, проте постановою Вищого господарського суду України від 29 лютого 2016 року справу направлено на новий розгляд і всі попередні рішення судів по ній скасовані. На сьогодні розгляд справи зупинено у зв’язку з призначенням судово-товарознавчої експертизи.

Також, Херсонська обласна рада взаємодіє з правоохоронними органами в 14 кримінальних провадженнях та, в межах своєї компетенції, сприяє зазначеним органам при виконанні покладених на них завдань. У                            шести кримінальних провадженнях обласну раду визнано потерпілою.

У свою чергу обласною радою регулярно здійснювалося заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

Під час підготовки сесій обласної ради з метою дотримання чинного законодавства України здійснено 419 правові експертизи проектів рішень обласної ради, у тому числі нормативно-правових та регуляторних актів. Здійснюється правове опрацювання меморандумів про взаємодію У міжсесійний період депутатам, комісіям та робочим групам, створеним в обласній раді, постійно надається правова допомога з важливих питань місцевого значення.

VІІ Організовано роботу зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації:

Показник

кількість

1

на особистому прийомі прийнято

12

2

опрацьовано звернення  громадян

168

3

відпрацьовано запитів на інформацію

101

VІІІ. Супроводження обласних конкурсів:

  • обласного конкурсу проектів громадських організацій, спрямованих на соціальний розвиток суспільства та підтримку молоді Херсонської області;
  • обласного конкурсу журналістських робіт «Впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади»
  • обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

ІХ. Взаємодія з органами місцевого самоврядування Херсонської області

Показник

кількість

1

Укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів

286

2

Організація  навчання для голів районних, сільських та селищних рад

1

3

Організаційне супроводження нарад з головами районних рад

2

Звіт
про проведену роботу виконавчим апаратом Херсонської обласної ради протягом 2018 року 

І. Забезпечено сесійну діяльність обласної ради

Показник

кількість

1

проведених сесій

6

2

прийнятих рішень

359

3

проведених засідань постійних комісій

72

4

розглянутих питань на  засіданнях  постійних комісій

1782

5

опрацьованих депутатських звернень

48

ІІ. Обласні програми

Показник

кількість

1

діючих програм

37

2

прийнятих програм протягом звітного періоду

5

3

знятих з контролю

12

ІІІ. Контроль за ефективним управлінням  об’єктами спільної власності територіальних громад області.  Комунальне майно повинно працювати на громади.

Показник

тис.грн

1

проведених  аналізів діяльності комунальних закладів

25 об´єктів

2

виявлено внутрішні  резерви  економії бюджетних коштів, з них:

19,6

2.1

виявлено використання коштів обласного бюджету не за призначенням

9,4

2.2.

встановлені додаткові джерела забезпечення комунальних закладів

9,4

2.3

заходи енергозбереження

0,8

Оренда комунального майна

Показник

1

кількість укладених договорів оренди протягом року

248

2

щорічні надходження  за укладеними протягом року договорами оренди

9854,3 тис.грн

у тому числі до обласного бюджету

2956,3 тис.грн

3

кількість подовжених  догорів оренди протягом року

32

4

збільшення щомісячних надходжень за подовженими протягом року договорами

32,0 тис.грн

5

у тому числі надходження до обласного бюджету плати за оренду нерухомого майна

9,6 тис.грн

6

Виведено прихованої оренди з тіньового обігу

20 об’єктів

7

додаткові надходження до бюджету за рахунок виведення  прихованої оренди з тіньового обігу

150,0 тис.грн

ІV. Підтримка депутатів Ради у здійсненні своїх повноважень.

Показник

кількість

1

Забезпечено організацію круглих столів

4

2

Забезпечено участь депутатів обласної ради в круглих столах та нарадах з вирішення нагальних питань для Херсонської області

2

3

Супровід робочих груп

4

V. Забезпечено гласність у роботі Ради та її органів.

Показник

кількість

1

офіційному веб-сайті Ради опубліковано новин

648

2

На офіційній сторінці  Ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено

– інформацій

– фото

-відеокоментарів

 

 

630

понад 2500

60

VІ. Забезпечення правової роботи та здійснення представництва інтересів Ради в судах.

За звітний період здійснено представництво інтересів Ради у 47 судових справах на різних стадіях цивільного, адміністративного та господарського процесах. Забезпечено підготовку усіх необхідних процесуальних документів та участь у відповідних судових засіданнях.

За результатами аналізу позовів встановлено, що більшість з них носять немайновий характер. Разом з цим триває розгляд справи за позовом Компанії «Avicom Britania Limited» та ТОВ «Міжнародний аеропорт «Херсон» (пред’явлено у липні 2015 року) про стягнення з обласної ради завданої їм шкоди на суму 294,8 мільйонів гривень  (з подальшою заявою про збільшення позовних вимог). Рішеннями судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, проте постановою Вищого господарського суду України від 29 лютого 2016 року справу направлено на новий розгляд і всі попередні рішення судів по ній скасовані. На сьогодні розгляд справи зупинено у зв’язку з призначенням судово-товарознавчої експертизи.

Також, Херсонська обласна рада взаємодіє з правоохоронними органами в 15 кримінальних провадженнях та, в межах своєї компетенції, сприяє зазначеним органам при виконанні покладених на них завдань. У                            чотирьох кримінальних провадженнях обласну раду визнано потерпілою.

У свою чергу обласною радою регулярно здійснювалося заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

Під час підготовки сесій обласної ради з метою дотримання чинного законодавства України здійснено 362 правові експертизи проектів рішень обласної ради, у тому числі нормативно-правових та регуляторних актів. Здійснюється правове опрацювання меморандумів про взаємодію У міжсесійний період депутатам, комісіям та робочим групам, створеним в обласній раді, постійно надається правова допомога з важливих питань місцевого значення.


VІІ Організовано роботу зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації:

Показник

кількість

1

на особистому прийомі прийнято

24

2

опрацьовано звернення  громадян

207

3

відпрацьовано запитів на інформацію

86

VІІІ. Супроводження обласних конкурсів

Забезпечено організаційне супроводження обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

ІХ. Взаємодія з органами місцевого самоврядування Херсонської області

Показник

кількість

1

Укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів

133

3

Організаційне супроводження нарад з головами районних рад

2