Про звіт про виконання обласного бюджету за 2017 рік

05.03.2018

Суб’єкт внесення проекту
рішення: Херсонська обласна
державна адміністрація

Про звіт про виконання
обласного бюджету
за 2017 рік

Розглянувши наданий обласною державною адміністрацією звіт про виконання обласного бюджету за 2017 рік, обласна рада установила, що за звітній період до загального фонду обласного бюджету надійшло 519876,2 тис. грн податків і зборів, що становить 105,2 відсотка до планових призначень, затверджених в обласному бюджеті на цей період.

З державного бюджету обласний бюджет у повному обсязі до плану, визначеного йому у розписі на 2017 рік, отримав:

 • базову дотацію – 70728,8 тис. грн;
 • додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 165343,8 тис. грн;
 • стабілізаційну дотацію – 27225,9 тис. грн;
 • субвенції, а саме:

–   освітню – 186060,9 тис. грн;

 • медичну – 647782,4 тис. грн;
 • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 19653,6 тис. грн. Касові видатки склали 6496,5 тис. грн. Повернуто до державного бюджету 13157,1 тис. грн;
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 73,7 тис. грн. Касові видатки склали – 72,8 тис. грн. Повернуто до державного бюджету – 0,9 тис. грн;
 • на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3761,2 тис. грн. Касові видатки склали 3760,9 тис. грн. Повернуто до державного бюджету 0,3 тис. грн;
 • на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, визначених пунктами                      11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов –               4489,9 тис. грн. Касові видатки склали 4489,8 тис. грн. Повернуто до державного бюджету 0,1 тис. грн;
 • будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації було передбачено та виділено 9266,3 тис. грн. Касові видатки склали 9244,9 тис. грн. Повернуто до державного бюджету у 2017 році 21,4 тис. грн та у січні 2018 року – 6,1 тис. грн;
 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 329,2 тис. грн. Касові видатки склали – 328,8 тис. грн. Повернуто до державного бюджету – 0,4 тис. грн;

          – на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 28684,5 тис. грн, що становить 100,0 відсотків до планових призначень, визначених у розписі державного бюджету. Не використаний залишок коштів цієї субвенції у сумі 13273,9 тис.грн зберігається на рахунках загального та спеціального фондів обласного бюджету для здійснення відповідних видатків у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення;

 • на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 39,0 тис. грн, яка надійшла в повному обсязі і перерахована районному бюджету Верхньорогачицького району на проведення поточного та капітального ремонтів дорожнього покриття по провулку Незалежності в с. Бережанка;

Крім того, з державного бюджету областю отримано у 2017 році субвенції:

 • на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 18797,0 тис. грн, або 35,0 відсотків до плану (53741,0 тис. грн) та 53,8 відсотка від суми укладених договорів, що дозволило підприємствам погасити заборгованість з податку на додану вартість в сумі 2584,5 тис. грн та за спожитий природний газ – 16212,5 тис. грн;
 • на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 3040,6 тис. грн, які використано відповідно до фактично взятих зобов’язань у сумі 2995,2 тис. грн. Повернуто до державного бюджету                45,4 тис. грн;
 • на здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, у 2017 році областю отримано 3063575,4 тис. грн, що становить 98,6 відсотків до річного плану (3108066,0 тис.грн). Касові видатки склали 3063493,3 тис. грн.

Крім того, місцевими бюджетами області перераховано цільові субвенції обласному бюджету в обсязі 29787,9 тис. грн, а саме:

 • інші субвенції – 27517,7 тис. грн;
 • субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, який склався станом на 01 січня 2017 року, – 2270,2 тис. грн.

Головних розпорядників коштів обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та резервного фонду) профінансовано на 96,4 відсотка. Фінансування проводилося виходячи з планових призначень та потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті (заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, стипендії тощо).

До спеціального фонду обласного бюджету (без урахування коштів, отриманих за рахунок передачі із загального фонду обласного бюджету) надійшло 213450,6 тис. грн коштів спеціального призначення, у тому числі на спеціальні рахунки обласного бюджету – 26464,5 тис. грн (111,7% до плану – 23689,5 тис.грн) та на рахунки головних розпорядників коштів –  186986,1 тис. грн власних надходжень бюджетних установ, із яких на видатки спрямовано 174917,2 тис. грн (93,5 % від отриманих коштів).

З державного бюджету до спеціального фонду обласний бюджет у повному обсязі до плану отримав субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільський місцевості – 124959,2 тис. грн.

         З місцевих бюджетів також отримано цільові субвенції в обсязі 23673,4 тис. грн, з них:

 • інші субвенції – 4676,3 тис. грн;
 • субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 18997,1 тис. грн.

За рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету по загальному фонду спрямовано 333,5 тис. грн, які профінансовано та освоєно у повному обсязі (в тому числі 199,0 тис. грн – на здійснення невідкладних (першочергових)  заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами в екосистемах області, та 134,5 тис. грн – на здійснення невідкладних (першочергових)  робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з лісовими пожежами, що сталися з 03 по 17 липня        2017 року в лісах лісомисливських господарств на території Голопристанського, Олешківського районів та м.Нова Каховка).

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2017 рік  по доходах та видатках загального фонду в сумах 4937530,9 тис. грн та 4809260,9 тис. грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 128270,0 тис. грн (з урахуванням коригування у січні 2018 року на суму перерахованих коштів місцевим бюджетам – 2482,2 тис.грн); по доходах та видатках спеціального фонду в сумах 494079,5 тис. грн та 315747,3 тис. грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 178332,2 тис. грн (з урахуванням коригування у січні 2018 року на суму перерахованих коштів місцевим бюджетам – 5263,1 тис.грн).

Голова
обласної ради                                                             В.М.Мангер