Про внесення змін до програми розвитку архівної справи в області на 2017 – 2021 роки

07.02.2018

Суб’єкт внесення проекту рішення:
Херсонська обласна державна адміністрація

Про внесення змін до програми
розвитку архівної справи
в області на 2017 – 2021 роки

Керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності від _______ 2018 року № _____ «Про проект змін до програми розвитку архівної справи в області на  2017 – 2021 роки», враховуючи лист Херсонської обласної державної адміністрації від ___________ 2018 року № ______/0/18/336 з порушеного питання, обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до програми розвитку архівної справи в області на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням Х сесії обласної ради VІІскликання від 23 грудня 2016 року № 307 (зі змінами), а саме:

1.1. У розділі ІV Програми:

– виключити рядок «2017 рік – 1072,1 тис. грн»;

– у рядку, що стосується обсягу фінансування Програми у 2018 році, цифри «415,7» замінити цифрами «1487,8».

1.2. Викласти стовпчики 1 – 5 плану заходів щодо розвитку архівної справи в області на 2017 – 2021 роки в новій редакції, що додається.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності.

Голова обласної ради                                                              В.М.Мангер

Додаток