Про внесення змін до Положення про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, затвердженого рішенням ХІ сесії обласної ради VII скликання від 03 березня 2017 року № 402

22.02.2018

Суб’єкт внесення проекту
рішення: постійна комісія
обласної ради з питань
бюджету та фінансів

Про внесення змін до
Положення про обласний
конкурс проектів розвитку
територіальних громад сіл,
селищ, міст Херсонської
області, затвердженого
рішенням ХІ сесії обласної
ради VII скликання від
03 березня 2017 року № 402

Враховуючи рекомендації конкурсної ради обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області від 24 січня 2018 року №1, висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету та  фінансів від 21 лютого2018 року № 26-5.3, керуючись частиною статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Положення про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, затвердженого рішенням ХІ сесії обласної ради VII скликання від 03 березня 2017 року № 402, а саме:

– у пункті 3.3. «слова 01 вересня замінити словами 01 липня»;

– пункт 3.4. викласти у наступній редакції «Протягом 60 календарних днів від дати закінчення терміну подання проектів на конкурс експертна група проводить експертне оцінювання проектів та готує висновки для ради конкурсу».

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова обласної ради                                            В.М.Мангер