Про внесення змін до антикорупційної програми Херсонської обласної ради на 2018 рік

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
ПРОЕКТ

Суб’єкт внесення проекту рішення:
Голова Херсонської обласної ради

Про внесення змін до антикорупційної програми
Херсонської обласної ради на 2018 рік

Відповідно до частини другої статті 43 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з метою створення ефективної системи запобігання та виявлення корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 18 грудня  2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня  2018 року за № 87/31539, з метою приведення програми до вимог діючого законодавства, взявши до уваги висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою від _______ 2018 року № ___, обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до антикорупційної програми Херсонської обласної ради  на 2018 рік, затвердженої рішенням XVI сесії Херсонської обласної ради VII скликання від 22 грудня 2018 року № 724, виклавши її у новій редакції, що додається.
  2. Затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної ради, що додається.
  3. Голові обласної ради забезпечити направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції антикорупційну програму Херсонської обласної ради на 2018 рік для погодження.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради мандатну, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Голова                                                                                                 В.МАНГЕР

Додаток