Про оголошення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

17.10.2017

Суб’єкт внесення проекту рішення:
постійна комісія з питань управління об’єктами комунальної власності

Про оголошення конкурсу
на право оренди майна,
що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст Херсонської області

Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності від 12 жовтня 2017 року № 643 «Про оголошення конкурсу на право оренди приміщення загальною площею 31,9 кв.м, що знаходиться на балансі комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-а, для розміщення телекомунікаційного обладнання терміном на 2 роки 11 місяців», № 649 «Про оголошення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 14, загальною площею 56,9 кв.м, за умови розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування терміном на 2 роки 11 місяців», № 650 «Про оголошення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 14, загальною площею 17,6 кв.м, за умови розміщення офісного приміщення терміном на 2 роки 11 місяців», № 651 «Про оголошення конкурсу на право оренди приміщення загальною площею 18,1 кв.м, що знаходиться на балансі Херсонського обласного Центру народної творчості за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 16, для розміщення службового офісу терміном на 2 роки», від 06 листопада 2017 року № 678 «Про оголошення конкурсу на право оренди приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 39, загальною площею 3,8 кв.м, балансоутримувачем якого є комунальний заклад «Херсонське музичне училище» Херсонської обласної ради, за умови розміщення банкомату терміном на 2 роки 11 місяців, зі стартовою платою за базовий місяць 1404,9 грн (369,71 грн за 1 кв.м) без урахування ПДВ та індексу інфляції, з орендною ставкою – 40%», керуючись статтями 55, 59, пунктом 20 частини першої статті 43 та частинами четвертою, п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, з орендними ставками, визначеними на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням XIV сесії обласної ради VII скликання від 08 вересня 2017 року № 581 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу», орендодавцями якого є:

1.1. Комунальне підприємство «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради:

приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 14, загальною площею 17,6 кв.м, терміном на 2 роки 11 місяців за умови розміщення офісного приміщення. Стартова плата за базовий місяць – 782,16 грн (44,44 грн за 1 кв.м) без урахуванням ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 18%;

приміщення за адресою м. Херсон, вул. Богородицька, 14, загальною площею 56,9 кв.м, терміном на 2 роки 11 місяців за умови розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування. Стартова плата за базовий місяць – 2846,58 грн (50,03 грн за 1 кв.м) без урахуванням ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 20%.

1.2. Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради:

приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-а, загальною площею 31,9 кв.м, терміном на 2 роки 11 місяців за умови розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету. Стартова плата за базовий місяць – 2258,00 грн без урахуванням ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 40%.

1.3. Херсонський обласний Центр народної творчості:

приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 16, загальною площею 18,1 кв.м, терміном на 2 роки за умови розміщення офісного приміщення. Стартова плата за базовий місяць – 1 408,14 грн (77,79 грн за 1 кв.м) без урахуванням ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 18%.

1.4. Комунальний заклад «Херсонське музичне училище» Херсонської обласної ради:

приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 39, загальною площею 3,8 кв.м, терміном на 2 роки 11 місяців за умови розміщення банкомату. Стартова плата за базовий місяць – 1404,9 грн (369,71 грн за 1 кв.м) без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 40%.

  1. Повідомлення про оголошення конкурсу розмістити на веб-сайті Херсонської обласної ради, веб-сайтах орендодавців (за наявності), газетах «Гривна» та «Новий день», а саме:
  2. Затвердити наступні умови конкурсу:

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 10 робочих днів після оприлюднення повідомлення про оголошення конкурсу.

Для участі у конкурсі учасник подає до обласної ради такі документи (в запечатаному конверті, завіреному на місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника з позначкою «На конкурс»):

заяву на участь у конкурсі та пропозицію щодо розміру орендної плати із зазначенням суми прописом та цифрами;

установчі документи (для юридичних осіб) (копія);

виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (копія);

документ, підтверджуючий взяття на облік як платника податків і зборів;

довідку про відсутність відносно заявника порушеної справи про банкрутство;

документ, що посвідчує права представника заявника (у разі необхідності);

копію паспорта, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб).

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Переможець конкурсу відшкодовує замовнику звіту про незалежну оцінку приміщення витрати, пов’язані із виконанням вказаної вище оцінки до моменту укладення договору.

Документи на конкурс приймаються за адресою: 73003, м. Херсон, пл. Свободи, 1, каб. 423. Довідкова інформація надається за тел. (0552) 49-25-06.

  1. У разі, якщо найбільший розмір орендної плати запропонований одночасно декількома учасниками конкурсу, переможцем конкурсу визначається учасник, який запропонував найкращі умови експлуатації об’єкта оренди з урахуванням його цільового призначення.
  2. Доручити постійній комісії обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності визначити результати конкурсу.
  3. Орендодавцям комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, у десятиденний термін укласти договори оренди з переможцями конкурсу з урахуванням запропонованої орендної плати.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                      В.М.Мангер