18 жовтня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», яким були внесені деякі зміни у процедуру декларування.

 

ЗОКРЕМА:

  1. Типи декларацій:

щорічна декларація, за минулий рік, що подається з 01 січня до 01 квітня 2020 року;

декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, що подається не пізніше дня такого припинення;

декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подається наступного року після припинення діяльності до 01 квітня;

декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посади, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), за минулий рік, що подається до призначення або обрання особи на посаду;

декларація суб’єктів декларування,зазначених у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, що подається протягом десяти календарних днів після входження до складу відповідної комісії.

 

  1. Розширено коло членів сімї декларанта. До них відноситься:

– особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

– будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характерну сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають але не перебувають у шлюбі.

Членами сім’ї суб’єкта декларування вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

 

  1. З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначати унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі – УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї.  УНЗР відомий власникам ID-карток та закордонних біометричних паспортів. Він написаний безпосередньо на паспорті у вигляді двох послідовностей з восьми та п’яти цифр, розділених дефісом. Цей номер є незмінним протягом всього життя людини. Якщо декларант ще не має         ID-картки або закордонного біометричного паспорту, йому потрібно отримати витяг із Єдиного державного демографічного реєстру. Для цього він має звернутися до будь-якого територіального відділення Державної міграційної служби. Довідку людина має отримати безкоштовно протягом трьох днів.

 

  1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ївалютного рахунку в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у 10-денний строк письмово повідомити про це НАЗК у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

 

  1. У разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування (отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2019 року  становить – 96050 грн., зазначений суб’єкт  у 10-денний строк з моменту отримання доходу, придбання майна зобов’язаний повідомити про це НАЗК. Дана норма застосовується до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівне корупційних ризиків.

 

  1. У продовж 7 днівпісля подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

 

  1. У декларації зазначаються відомості про юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.

 

  1. У декларації зазначаються нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті криптовалюти(вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту). До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

 

  1. У декларації зазначаються фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, на 1 січня 2019 року становить – 96050 грн.

 

  1. Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду(183 дні).

Змінами, внесеними в Закон України «Про запобігання корупції», розширено коло близьких осіб: відтепер термін «близькі особи» застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки). Тобто, до переліку близьких осіб, які були визначені у чинному Законі, наразі додається: двоюрідний брат, двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати).