Склад постійних комісій

Херсонської обласної ради VІІІ скликання

 

1. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів:
1.Гавренкова Вікторія Володимирівна – голова комісії
2.Репілевський Едуард Вікторович
3.Александров Павло Анатолійович
4.Кульчиковський Сергій Миколайович
5.Махонін Вадим Миколайович
6.Сінкевич Анна Леонідівна
7.Сеник Володимир Олександрович
8.Чухлядь Михайло Михайлович
9.Салтиков Валерій Миколайович
10.Чабан Вадим Іванович
11.Пиляй Ганна Андріївна
2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, переробки сільськогосподарської продукції та промисловості:
 1. Збаровська Ірина Володимирівна – голова комісії
 1. Романенко Руслан Васильович
 1. Пунгін Віктор Олександрович
3. Постійна комісія з питань управління об’єктами комунальної власності:
1.Ковальов Юрій Іванович – голова комісії
2.Мартинова Весна Ігорівна
3.Синенко Олександр Олександрович
4.Марущенко Олексій Володимирович
5.Мелконян Деренік Меснікович
6.Паламарчук Оксана Олександрівна
7.Репілевський Данило Едуардович
8.Ганжа Володимир Володимирович
9.С’єдіна Ольга Валентинівна
10.Штанько Віталій Миколайович
4. Постійна комісія з питань архітектури, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства, тарифної політики і взаємодії з підприємствами енергетичної галузі:
1.Микитюк Денис Миколайович – голова комісії
2.Тарасова Наталія Олександрівна
3.Гордієнко Олександр Дмитрович
4.Овсепян Гамлет Ашотович
5. Постійна комісія з питань сільського господарства, земельних  відносин та екології:
1.Черепаха Альберт Вікторович – голова комісії
2.Хвостов Володимир Вікторович
3.Артющик Богдан Степанович
4.Дроздік Сергій Миколайович
5.Киселевич Юрій Анатолійович
6.Максименко Сергій Іванович
7.Деркач Віктор Андрійович
8.Вєтров Віктор Федорович
9.Рибалко Сергій Вікторович
10.Сорокунський Сергій Миколайович
11.Йосипенко Ігор Васильович
12.Пишний Віталій Миколайович
6. Постійна комісія з питань розвитку людського капіталу, міжнаціональних відносин, науки, культури, фізичної культури  і спорту, освіти і свободи слова та інтелектуальної власності:
1.Співаковський Олександр Володимирович – голова комісії
2.Гондарева Галина Вікторівна
3.Книга Олександр Андрійович
5.Одарченко Юрій Віталійович
6.Малахова Марина Анатоліївна
7. Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, місцевого самоврядування, децентралізації, адміністративно-територіального устрою та взаємодії зі Збройними силами України:
1.Бутрій Дмитро Стефанович – голова комісії
2.Хлань Сергій Володимирович
3.Жаров Михайло Олександрович
4.Лагута Геннадій Миколайович
8. Постійна комісія з питань соціального захисту, захисту прав ветеранів, учасників бойових дій  та тимчасово переміщених осіб:
1.Романій Михайло Дмитрович – голова комісії
2.Левківська Марія Михайлівна

3.Бобровська Діана Анатоліївна

 

9. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, здорового способу життя та  курортно-туристичної діяльності:
1.Короленко Віктор Миколайович – голова комісії
2.Сокур Ірина Володимирівна
3.Межерицька Світлана Віталіївна
4.Волинець Тетяна Григорівна
10. Постійна комісія з питань законності та правопорядку, боротьби з корупцією, рейдерством та контролю за діяльністю правоохоронних органів:
1.Літвін Валерій Валерійович – голова комісії
2.Булюк Віталій Вікторович
3.Кістечок Олександр Дмитрович

 

 

Положення
про постійні комісії Херсонської обласної ради VIIІ скликання

 1. 1. Загальні засади
 2. Статус постійних комісій

1.1.  Постійні комісії Херсонської обласної ради VIIІ скликання (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.2. У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом роботи обласної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Постійні комісії є підзвітними обласній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, перший заступник голови – керівник виконавчого апарату обласної ради, заступник голови обласної ради згідно посадових повноважень.

1.4. Постійні комісії не мають права виступати від імені обласної ради.

1.5. Постійні комісії мають рівні права в раді.

 1. Порядок формування постійних комісій

2.1. Перелік постійних комісій та їх функціональна спрямованість визначаються рішенням обласної ради.

2.2. Постійні комісії обираються обласною радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та членів постійної комісії, відповідно до вимог діючого законодавства.

Загальний склад постійної комісії не може бути меншим 3 депутатів обласної ради.

Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, місцевого самоврядування, децентралізації, адміністративно-територіального устрою та взаємодії зі Збройними силами України, повинна включати в себе представників усіх фракцій заявлених у раді, за наявності відповідних пропозицій.

У разі необхідності за рішенням ради можуть бути утворені нові постійні комісії, ліквідовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний та персональний склад.

2.3. Голова постійної комісії може бути переобраним рішенням обласної ради за відповідним поданням голови обласної ради,  рішенням більшості від загальної чисельності постійної комісії чи 1/3 депутатів від загальної кількості ради.

2.4. До складу постійних комісій не можуть бути обраними голова, перший заступник, перший заступник – керівник виконавчого апарату та заступник голови обласної ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї комісії, брати участь у засіданнях інших комісій з правом дорадчого голосу.

2.5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

За рішенням обласної ради голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів, може працювати в обласній раді на постійній основі.

2.6. За погодженням з головою постійної комісії розпорядженням голови обласної ради за постійною комісією закріплюється фахівець відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, який здійснює організаційний супровід діяльності постійної комісії (далі – куратор).

 1. Принципи роботи Постійних Комісій

3.1. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

 1. Повноваження постійних комісій

4.1. Постійні комісії обласної ради за дорученням голови обласної ради, першого заступника, першого заступника – керівника виконавчого апарату та заступника голови обласної ради або за власною ініціативою відповідно до функціональної спрямованості:

– розробляють та вносять на розгляд обласної ради проєкти відповідних рішень;

– попередньо розглядають та готують висновки, рекомендації до проєктів рішень, що внесені на розгляд ради;

– узагальнюють зауваження та пропозиції, що надійшли до проєктів рішень обласної ради;

– попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готують висновки з цих питань;

– проводять збір та аналіз інформації;

– розглядають звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

– попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного розвитку та цільових програм з інших питань, а також звіти про виконання відповідних програм;

– попередньо розглядають проєкти обласного бюджету та проєкти про внесення змін та доповнень до обласного бюджету, а також звіти про його виконання;

– попередньо розглядають питання щодо розпорядження об’єктами права комунальної власності, які належать до функціональної спрямованості постійних комісій;

– здійснюють контроль за виконанням рішень обласної ради, рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій;

– вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також діяльність підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до відання ради;

– створюють підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;

– періодично звітують перед обласною радою про свою роботу.

4.2. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів у міжсесійний період погоджує пропозиції Херсонської обласної державної адміністрації про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам області (крім субвенцій на соціальний захист населення) з наступним затвердженням на пленарному засіданні ради.

4.3. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,  переробки сільськогосподарської продукції та промисловості забезпечує підготовку експертного висновку та надання свого висновку про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.4. Постійна комісія, з питань законності та правопорядку, боротьби з корупцією, рейдерством та контролю за діяльністю правоохоронних органів здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Надає депутатам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час роботи ради.

4.5. Комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також проводити необхідні дослідження чи розробку проєктів нормативних актів у межах своєї компетенції.

 1. Права постійних комісій

5.1. Постійні комісії мають право:

5.1.1. Запрошувати посадових осіб обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5.1.2. Залучати для вивчення та розгляду питань, що належать до їх відання, посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх філій, відділень та структурних підрозділів незалежно від форм власності, а також представників громадськості, вчених і спеціалістів.

5.1.3. Отримувати від керівників місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності матеріали і документи з питань, які належать до функціональної спрямованості комісії.

5.1.4. Розробляти і подавати  висновки та рекомендації, які підлягають обов´язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

5.1.5. Одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлений ними термін інформацію про їх розгляд та вжиті заходи.

5.1.6. В порядку контролю за виконанням рішень ради заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення чи звіти керівників структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації, керівників підприємств, об´єднань, установ, та організацій незалежно від форм власності щодо їх діяльності.

Вимагати пояснень про причини не виконання рішень ради.

5.1.7. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради.

5.1.8. Виступати на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями.

5.1.9.  За пропозицією територіальних громад приймати  рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів.

Виступати ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого  суспільного значення.

5.1.10. Вивчати діяльність з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подавати  за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

5.1.11. Створювати підготовчі комісії та тимчасові групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проєктів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії.

5.1.12. Підтримувати зв´язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших місцевих рад.

Делегувати своїх членів до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих рад усіх рівнів для участі у нарадах, семінарах, конференціях тощо.

5.1.13. Виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

5.1.14. Звертатись з пропозиціями до голови обласної ради, Херсонської обласної державної адміністрації.

 

 1. Перелік постійних комісій обласної ради

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів.

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, переробки сільськогосподарської продукції та промисловості.

Постійна комісія з питань управління об’єктами комунальної власності.

Постійна комісія постійна комісія з питань архітектури, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства, тарифної політики і взаємодії з підприємствами енергетичної галузі.

Постійна комісія з питань сільського господарства, земельних  відносин та екології.

Постійна комісія з питань розвитку людського капіталу, міжнаціональних відносин, науки, культури,  фізичної культури  і спорту, освіти і свободи слова та інтелектуальної власності.

Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини,  місцевого самоврядування, децентралізації, адміністративно-територіального устрою та взаємодії зі Збройними силами України.

Постійна комісія з питань законності та правопорядку, боротьби з корупцією, рейдерством та контролю за діяльністю правоохоронних органів.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, здорового способу життя та  курортно-туристичної діяльності.

Постійна комісія з питань соціального захисту, захисту прав ветеранів, учасників бойових дій  та тимчасово переміщених осіб.

ІІІ. Організація роботи постійних комісій

 1. Планування роботи постійних комісій

6.1. Комісії здійснюють свою роботу постійно, на плановій основі відповідно до затверджених ними річних планів роботи, а також рішень і доручень обласної ради, голови обласної ради, заступників голови обласної ради згідно посадових повноважень.

Плани роботи постійних комісій обласної ради відповідають головним напрямкам діяльності ради та її органів і визначають організаційні форми вирішення поставлених завдань та містять перелік основних заходів та їх виконавців.

6.2. План роботи постійної комісії складається головою постійної комісії, його заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

План роботи постійної комісії є складовою частиною плану роботи ради на відповідний рік.

6.3. Плани роботи комісій можуть змінюватися у разі включення до них позапланових питань за дорученням обласної ради, голови обласної ради або його заступників, за пропозицією членів постійних комісій.

 1. Форми роботи постійних комісій

7.1. Основними формами роботи постійних комісій обласної ради є засідання.

7.2. Засідання постійних комісій проводяться відкрито й гласно. На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, громадяни, які виявили бажання.

За рішенням постійної комісії обласної ради засідання можуть бути  закритими.

7.3 У разі наявності технічної можливості засідання постійної комісії транслюються.

Для написання протоколу може здійснюватися аудіозапис та/або (за наявність технічної можливості)  відеозапис засідання. Зазначені аудіо та відео файли використовуються виключно у службових цілях.

7.4. Для забезпечення всебічного та якісного  розгляду питань, віднесених до компетенції постійної комісії, участь у засіданні приймають запрошені, визначені головою постійної комісії (окрім перелічених у пункті 9.4. даного Положення).

Запрошення здійснюється у формі телефонограми  за підписом першого заступника голови обласної ради, першого заступника голови – керівника виконавчого апарату, заступника голови обласної ради, які згідно з посадовими повноваженнями здійснюють координацію роботи постійної комісії,  за ініціативою голови постійної комісії. За підготовку телефонограми відповідає куратор.

7.5. Постійні комісії обласної ради можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

7.6. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об’єктах, підприємствах, в установах та організаціях області, щодо яких розглядаються питання постійною комісією.

 1. Проєкт порядку денного засідання постійної комісії

8.1. На підставі вхідної кореспонденції, планів роботи постійної комісії, рішень і доручень обласної ради, голови обласної ради, заступників голови обласної ради згідно посадових повноважень, рекомендацій інших постійних комісій обласної ради, куратором формується перелік питань, що пропонується до розгляду на черговому засіданні постійної комісії.

8.2. Проєкт порядку денного формує голова постійної комісії, а у разі його відсутності – заступник. Зазначені особи визначають доповідача, співдоповідача та запрошених з  кожного питання проєкту порядку денного.

 1. Скликання засідань постійних комісій

9.1. Чергові засідання постійних комісій обласної ради скликаються головою комісії в міру необхідності, але не рідше ніж один раз протягом чергової сесії.

9.2. Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд комісії, повідомляються всі члени постійної комісії не менш як за два дні до його початку, а у разі необхідності – за один день.

9.3. Засідання постійної комісії обласної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії. Відсутність кворуму на комісії оформлюється протоколом.

У разі відсутності кворуму на трьох поспіль засіданнях постійних комісій без поважних причин голова обласної ради може внести на розгляд ради питання про розформування або переформування постійної комісії.

9.4. Постійні комісії зобов’язані завчасно, але не пізніше як за день до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання, що планується до розгляду (відповідальний – куратор постійної комісії). У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається (у разі необхідності), які документи та матеріали необхідно надати комісії.

9.5. Участь у роботі комісії посадових осіб підзвітних та підконтрольних обласній раді підприємств, установ та організацій та надання ними відповідних документів та матеріалів, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обов’язковою.

9.6. Постійні комісії зобов’язані завчасно, але не пізніше як за день до засідання, повідомити першого заступника голови обласної ради, першого заступника голови – керівника виконавчого апарату обласної ради, заступника голови обласної ради, які згідно з посадовими повноваженнями здійснюють координацію роботи постійної комісії,  про час і місце засідання та питання, що планується до розгляду (відповідальний – куратор). Одночасно куратор надає пакет матеріалів на комісію та проєкт порядку денного засідання.

 1. Порядок проведення засідань постійних комісій

10.1. У засіданні постійних комісій беруть участь депутати – члени комісій, інші депутати (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.

10.2. На початку засідання постійної комісії затверджується порядок денний. Кожен член комісії має право пропонувати до нього зміни. За кожну пропозицію до порядку денного голосується окремо. Порядок денний вважається затвердженим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії від загального складу.

Після затвердження порядку денного засідання комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання постійної комісії та вирішує які питання будуть розглядатись у закритому режимі.

10.3. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).

10.4. У разі якщо питання відноситься до відання декількох постійних комісій обласної ради та не розглядається на спільному засіданні, головуючий повинен оголосити позицію з цього приводу постійних комісій, які вже розглянули питання.

10.5. Члени постійної комісії забезпечуються необхідними матеріалами з питань, що розглядаються на засідання комісії (відповідальний – куратор).

10.6. Після доповіді та співдоповідей члени постійної комісії ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

10.7. Головуючий на засіданні постійної комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук. Головуючий не має права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.

Після обговорення питання головуючий підсумовує його результати,  оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування, кожну пропозицію окремо, в порядку їх надходження.

У разі не набрання жодної з пропозицій більшості голосів  – рішення по даному питанню вважається не прийнятим.

10.8. В обговоренні питання порядку денного засідання постійної комісії беруть участь члени комісії, депутати обласної ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії.

10.9. У випадку затягування розгляду будь-якого питання порядку денного постійною комісією понад встановлений законодавством термін наступне засідання, на який розглядатиметься дане питання, проводиться за участю голови обласної ради.

 1. Рекомендації та висновки постійних комісій

11.1. За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює висновки та рекомендації,  які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків – заступником голови або секретарем постійної комісії.

Висновки – це акти постійних комісій, що приймаються ними після розгляду проєктів рішень або питань, які пропонується винести на розгляд ради, і містять позицію  комісії з визначеного питання.

Рекомендації – це акти постійних комісій, як правило, що приймаються ними після детального вивчення та обговорення питання, перевірки справ на місцях і містять пропозиції постійної комісії щодо усунення виявлених недоліків, викорінення причин і умов, що сприяють порушенням, а також пропозиції щодо виконання конкретних дій.

11.2. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

11.3. Свої висновки та рекомендації постійна комісія подає на розгляд інших постійних комісій ради через журнал реєстрації, який знаходиться у відділі організаційного забезпечення.

11.4. Висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному веб сайті обласної ради протягом 7 робочих днів.

11.5. Нумерація висновків та рекомендацій здійснюється наскрізна на період каденції, де перша цифра – номер засідання та через «-» номер питання.

 1. Оформлення протоколів засідань постійних комісій

12.1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття висновку чи рекомендації комісії.  Протокол складає куратор постійної комісії, якщо інше не було прийнято рішенням комісії.

12.2. У протоколі засідання постійної комісії зазначається:

– номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

– прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

– порядок денний засідання;

– розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

– основні моменти обговорення та усі внесені депутатами пропозиції;

– результати голосувань з питань порядку денного. У разі не одноголосного прийняття рішення застосовується поіменне голосування;

– прийняті висновки та рекомендації.

12.3. До протоколу додається окрема думка члена комісії, який не погоджується з результатами голосування, якщо вона була викладена в письмовій формі членом комісії.

12.4. Протокол засідання постійної комісії оформлюються куратором  протягом п´яти робочих днів з дня засідання та надається на підпис голові відповідної комісії і секретарю. Протокол повинен бути підписаний та оприлюднений на веб сайті обласної ради протягом 7 робочих днів з дня проведення комісії

12.5. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписується заступником голови комісії. За відсутності секретаря постійної комісії на засіданні комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписує заступник голови або визначений комісією член комісії.

12.6. Протоколи спільних засідань підписуються у той же строк головами відповідних комісій.

 1. Спільні засідання постійних комісій

13.1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій обласної ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням ради, її голови, першого заступника, першого заступника – керівника виконавчого апарату та заступника голови обласної ради розглядатися постійними комісіями спільно.

13.2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка є профільною (за функціональною спрямованістю) у підготовці чи попередньому розгляді. За попередньою домовленістю  головуючого можуть визначати  голосуванням більшістю від загального складу присутніх.

13.3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому Положенні для засідання комісії.

13.4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній

комісії.

13.5. Спільно ухваленим рішенням вважається таке, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, які брали участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

13.6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у комісіях є різними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим Положенням.

13.7. Відповідальною за складання протоколу є комісія,  голова якої був головуючим на спільному засіданні.

13.8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

 1. Голова, заступник голови та секретар постійної комісії

14.1. Голова постійної комісії обласної ради:

14.1.1. Безпосередньо здійснює організацію роботи постійної комісії, скликає та веде її засідання.

14.1.2. Визначає завдання та розподіляє обов’язки між членами комісії та доручає їм відповідну роботу, в т. ч. у складі підготовчих комісій і робочих груп.

14.1.3. Аналізує результати роботи комісії та вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

14.1.4. Визначає час та дату  проведення засідань комісії. Проводить підготовку, скликає і веде засідання.

14.1.5. Формує проєкт порядку денного.

14.1.6. Відповідає за підготовку звітів, довідок, рекомендацій та пропозицій з питань, віднесених до функціональної спрямованості комісії.

14.1.7. З ініціативних питань на етапі обробки документів готує проєкт рішення для оприлюднення його на веб сайті.

14.1.8. Представляє комісію у взаємовідносинах з іншими постійними комісіями обласної ради, її виконавчим апаратом, структурними підрозділами обласної державної адміністрації та їх посадовими особами, з підприємствами, установами, та організаціями, незалежно від форм власності.

14.1.9. Відповідає за складання плану роботи постійної комісії. Здійснює контроль за його виконанням.

14.1.10. Організовує роботу щодо реалізації висновків, рекомендацій, інших  рішень постійної комісії.

14.1.11. Організовує роботу з контролю за виконанням рішень ради та висновків і рекомендацій комісії.

14.1.12. Визначає коло запрошених  для участі в роботі постійної комісії представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

14.1.13. Доводить до відома членів постійної комісії інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної комісії.

14.1.14. Інформує членів комісії про рішення інших органів ради, а також про хід виконання висновків і рекомендацій комісії.

14.1.15. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації з питань забезпечення гласності та відкритості в роботі комісії, виступає від імені комісії у засобах масової інформації.

14.1.16. Підписує від імені постійної комісії проєкти рішень та інші документи.

14.1.17. Доповідає проєкти рішень, підготовлені постійною комісією, на засіданні Президії ради та пленарному засіданні сесії обласної ради.

14.1.18. Звітує про роботу комісії на сесії ради.

14.1.19. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов´язків, обласна рада, за поданням більшості членів постійної комісії або голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступників голови обласної ради, які згідно з посадовими повноваженнями здійснюють координацію роботи постійної комісії, може достроково відкликати його з посади.

14.2. Заступник голови постійної комісії:

14.2.1. Виконує за дорученням голови комісії окремі його повноваження і виконує обов’язки голови комісії в разі його відсутності або неможливості виконувати свої повноваження.

14.2.2. Бере участь в організації роботи комісії.

14.2.3. Здійснює оперативний контроль за виконанням рекомендацій постійної комісії.

14.2.4. Узагальнює матеріали перевірок, оглядів і т.д., інших документів, які надходять до комісії щодо проведення основних організаційних заходів.

14.2.5. Вносить пропозиції щодо формування порядку денного.

14.2.6. Бере участь у підготовці питань, внесених на розгляд комісії.

14.2.7. Здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

14.3. Секретар постійної комісії:

14.3.1. Виконує обов’язки голови комісії та заступника голови комісії у разі їх відсутності або неможливості виконувати свої повноваження.

14.3.2. Веде діловодство, здійснює контроль виконання членами комісії наданих їм доручень.

14.3.3. Веде контроль участі членів комісії у засіданнях комісії.

14.3.4. Бере участь у підготовці питань, внесених на розгляд комісії.

14.3.5. Контролює направлення виконавцям рекомендацій комісії і надходження відповідей на них.

14.3.6. Вносить пропозиції щодо формування порядку денного;

14.3.7. За участю куратора постійної комісії оформляє проєкти рішень, рекомендації, звернення постійної комісії, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань постійної комісії;

14.3.8. Підписує за дорученням і від імені постійної комісії проєкти рішень та інші документи.

 1. Права та обов’язки членів постійної комісії

15.1. Члени постійної комісії мають право:

15.1.1. Вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень;

15.1.2. Викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій та висновків постійної комісії, яка додається до протоколу комісії.

15.2. Члени постійної комісії зобов’язані:

15.2.1. Бути присутніми на засіданнях постійної комісії та брати участь в її роботі;

15.2.2. Виконувати відповідні доручення голови постійної комісії та постійної комісії.

15.3. У випадку невиконання депутатом своїх обов’язків щодо роботи в постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом календарного року засідань, голова комісії письмово повідомляє про це голову ради.

 1. Взаємодія постійних комісій з виконавчим апаратом обласної ради

16.1. Виконавчий апарат ради, в особі куратора постійної комісії, веде перелік питань, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійної комісії. 16.2. Куратор постійної комісії готує та направляє, узгоджені з головою постійної комісії, телефонограми із запрошенням до участі у роботі постійної комісії.

16.3. Куратор постійної комісії формує пакет документів під кожне питання, що надходить до обласної ради та належить до відома постійної комісії та направляє його депутатам щодекадно.

16.4. Виконавчий апарат ради забезпечує комісію для проведення її засідань необхідним приміщенням.

16.5. Куратор постійної комісії здійснює тиражування проєктів документів, що підлягають розгляду, надсилає остаточний пакет матеріалів для попереднього ознайомлення на електронну пошту депутата не пізніше ніж за день до засідання.

16.6. Начальник відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

16.7. Направлення рекомендацій, висновків та пропозиції постійних комісій здійснюється куратором постійної комісії із супровідним листом.

16.8. Куратор постійної комісії контролює своєчасність розгляду висновків та рекомендацій постійних комісій адресатами та доводить зазначену інформацію до секретаря постійної комісії.

16.9. Куратор веде протокол засідання постійної комісії, якщо інше не прийнято комісією.

16.10. Відділом юридичного супроводження виконавчого апарату обласної ради здійснюється правове супроводження роботи постійної комісії.

ІV. Функції і повноваження постійних комісій

17.1. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів:

17.1.1. Розглядає проєкт обласного бюджету на наступний рік, пропозиції щодо внесення змін до обласного бюджету поточного року, вносить пропозиції, зауваження, рекомендації та надає висновки. Усі питання пов’язані з виділенням коштів розглядаються при наявності висновків та рекомендації профільних постійних комісій обласної ради.

17.1.2 Аналізує відповідність програми економічного, соціального та культурного розвитку області обласному бюджету, надає з цього приводу висновки та рекомендації.

17.1.3. Під час розгляду проєкту обласного бюджету здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Вносить пропозиції щодо оптимізації мережі, видатків обласного бюджету, додаткових джерел надходжень до обласного бюджету.

17.1.4. Здійснює аналіз виконання обласного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до обласного бюджету, подані постійними комісіями обласної ради, узагальнює і вносить їх на розгляд голові обласної ради та обласній раді.

17.1.5. Розглядає розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення.

 

17.2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, переробки сільськогосподарської продукції та промисловості:

17.2.1. Попередньо розглядає проєкти програм економічного, соціального та культурного розвитку області, відповідних цільових програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем у промисловості, переробці сільськогосподарської продукції та залучення інвестицій. Контролює хід виконання зазначених програм та заслуховує відповідні звіти. Аналізує стан справ у промисловості та сфері переробки сільськогосподарської продукції в області.

17.2.2. Аналізує відповідність виконання обласного бюджету програмі економічного, соціального та культурного розвитку області, надає з цього приводу висновки та рекомендації.

17.2.3. Сприяє збалансованому економічному, соціальному та інвестиційному розвитку області.

17.2.4. Вивчає стан та сприяє розвитку підприємництва на території області.

17.2.5. Розглядає та/або готує пропозицій до загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України, програми економічного, соціального та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань. Здійснює контроль за виконанням відповідних рішень ради.

17.2.6. Попередньо  розглядає та вносить пропозиції до інноваційних проєктів та цільових програм з питань інвестиційної та інноваційної діяльності на території області, аналізує  їх виконання та складає  відповідні висновки та рекомендацій.

17.2.7. Бере участь у розробленні проєктів переліків об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, субвенцій з Державного бюджету України.

17.2.8. Забезпечує підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проєктів рішень Херсонської обласної ради у порядку, визначеному чинним законодавством України.

17.2.9. Розглядає та вносить пропозиції на підставі пропозицій постійних комісій обласної ради, депутатських фракцій (груп) обласної ради, депутатів, апарату обласної ради, обласної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади до плану діяльності обласної ради.

17.2.10. Приймає  рішення про направлення проєктів регуляторних актів на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проєкт, у разі внесення на розгляд ради проєкту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу.

17.2.11. Вивчає та надає висновки про відповідність проєктів регуляторних актів вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

17.2.12. Розглядає звіти про відстеження результативності регуляторних актів, які подаються на розгляд комісії, приймає  рішення про необхідність перегляду регуляторних актів на підставі аналізу звітів про відстеження їх результативності.

17.2.13. Готує інформаціє для  щорічного  звіту голови обласної ради про здійснення обласною радою державної регуляторної політики.

17.2.14. Розглядає та/або розробляє пропозиції щодо підвищення ділової активності, створення сприятливих умов для розвитку ринку товарів і послуг, усіх форм підприємництва, торгівлі та промисловості.

17.2.15. Вивчає передовий досвід у сфері підприємництва, сприяє його поширенню. Сприяє реалізації регіональної політики, спрямованої на розвиток споживчого ринку, промисловості, підтримку вітчизняного товаровиробника.

17.2.16. Сприяє розвитку галузі переробки сільськогосподарської   продукції у Херсонської області, захисту інтересів суб’єктів господарювання на внутрішньому ринку, посиленню експортних можливостей суб’єктів зазначеної сфери.

17.2.17. Розглядає інші питання промисловості, підприємництва та переробки сільськогосподарської продукції, які належать до компетенції обласної ради згідно з вимогами чинного законодавства України та відповідають профілю цієї комісії.

 

17.3. Постійна комісія обласної ради з питань  управління об’єктами комунальної власності:

17.3.1. Вивчає та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області.

17.3.2. Вивчає та розглядає пропозиції, подає обласній раді висновки з питань порядку та умов передачі, продажу, надання в заставу, інших способів відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, списання основних засобів, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку.

17.3.3. Готує на розгляд обласної ради проєкти рішень щодо утворення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

17.3.4. Аналізує та готує висновки і рекомендації щодо внесення змін до статутів (положень) підприємств (об’єднань), закладів, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

17.3.5. Здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

17.3.6. Попередньо розглядає надані кандидатури для призначення на посади керівників комунальних підприємств.

17.3.7. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями обласної ради.

17.3.8. Попередньо розглядає проєкти програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області, інших цільових програм, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

 

17.4. Постійна комісія обласної ради з питань архітектури, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства, тарифної політики і взаємодії з підприємствами енергетичної галузі:

17.4.1. Попередньо розглядає розділи проєктів програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області та проєкти цільових програм у сферах будівництва, архітектури, транспорту, енергетики та житлово-комунального господарства, енергозбереження, вносить свої пропозиції та робить висновки щодо якості їх розробки.

17.4.2. Вивчає показники виконання  програми економічного, соціального та культурного розвитку області та інших цільових програм по галузях, віднесених до її компетенції, заслуховує на своїх засіданнях відповідні звіти.

17.4.3. Попередньо розглядає, вносить свої пропозиції та робить висновки щодо показників обласного бюджету в частині фінансування сфер будівництва, архітектури, транспорту, енергетики та житлово-комунального господарства, а також щодо внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання.

17.4.4. Проводить моніторинг реалізації схеми планування області, затвердженої рішенням обласної ради.

17.4.5. Бере участь у підготовці питань, пов’язаних із розвитком транспортної та будівельної галузей, які вносяться на розгляд обласної ради.

17.4.6. Вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком житлово-комунального господарства області у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, міського електротранспорту, експлуатації та ремонту житла, дорожнього господарства та благоустрою, надання послуг населенню.

17.4.7. Вивчає та розглядає на своїх засіданнях питання, пов’язані із забезпеченням паливно-енергетичними ресурсами господарського комплексу області, споживанням енергоносіїв.

17.4.8. Бере участь у розробленні пропозицій щодо покращення роботи паливно-енергетичного комплексу області та впровадження нових енергозберігаючих технологій.

17.4.9. Вносить пропозиції щодо перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу області, в першу чергу за рахунок наявних місцевих видів палива та нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

17.4.10. Надає висновки щодо необхідності розроблення (внесення змін) до містобудівної документації, передбаченої чинним законодавством України.

17.4.11. Розглядає  тарифи на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює обласна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

 

17.5. Постійна комісія з питань сільського господарства, земельних відносин та екології:

17.5.1. Попередньо розглядає проєкти програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області у частині сільського господарства,  земельних відносин і екології та проєкти відповідних цільових програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем у цих галузях та відповідні звіти. Контролює хід виконання відповідних програм.

17.5.2. Розробляє проєкти рішень обласної ради з питань земельних відносин, сільського господарства та екології. Аналізує стан справ у цих галузях.

17.5.3. Бере участь у розробці регіональної політики щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Херсонської області, у підготовці рекомендацій щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.

17.5.4. Розглядає питання стосовно територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, вносить обласній раді пропозиції щодо звернень до відповідних державних органів та інших установ.

17.5.5. Попередньо погоджує надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення та скасування такого дозволу.

17.5.6. Надає пропозиції з вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

17.5.7. Встановлює правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях та вносить їх на розгляд обласної ради.

17.5.8.  Розглядає питання  про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

17.5.9. Визначає перелік природоохоронних заходів, шляхи їх фінансування та надає його для затвердження обласній раді. Здійснює загальний контроль за використанням цих коштів.

17.5.10. Забезпечує вивчення та підготовку питань щодо стану та покращення екологічної ситуації у регіонах області, інших питань за напрямками діяльності комісії, що вносяться на розгляд сесії обласної ради.

17.5.11. Сприяє реалізації державної політики у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, відновлення родючості ґрунтів.

 

17.6. Постійна комісія обласної ради з питань розвитку людського капіталу, міжнаціональних відносин, науки, культури,  фізичної культури  і спорту, освіти і свободи слова та інтелектуальної власності:

17.6.1. Попередньо розглядає проєкти програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області, інших цільових програм, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає та готує питання про стан і розвиток  відповідних галузей господарського комплексу та соціально-культурної сфери, інші питання, які вносяться на розгляд обласної ради.

17.6.2. Розробляє проєкти рішень обласної ради з питань науки, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту. Готує висновки з цих питань.

17.6.3.  З метою здійснення депутатського контролю систематично, але не рідше одного разу на рік, заслуховує звіти керівників установ, закладів науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї, молоді у межах чинного законодавства та компетенції постійної комісії.

17.6.4.  За дорученням обласної ради, голови обласної ради, заступників голови обласної ради або за власної ініціативи постійна комісія:

17.6.4.1. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних обласній раді органів, а також з питань, що належать до компетенції обласної ради, обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, та їхніх посадових осіб.

17.6.4.2. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд обласної ради.

17.6.4.3. Розглядає пропозиції, звернення та скарги громадян, що адресовані безпосередньо комісії або розгляд яких доручений головою обласної ради, його заступниками.

17.6.4.4. Розглядає пропозиції органів виконавчої влади та попередньо погоджує призначення і звільнення керівників комунальних закладів у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

17.6.5. Має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи з питань, які належать до компетенції комісії, в порядку, визначеному законом.

17.6.6. Надає органам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам рекомендації, які підлягають обов’язковому розгляду з метою інформування про результати розгляду і вжиті заходи у встановлені комісією терміни.

17.6.7. У межах компетенції здійснює контроль за організацією роботи щодо забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

17.6.8. Розглядає питання, пов’язані зі свободою слова, видавничою справою, поліграфією та книгорозповсюдженням, випуском друкованих і електронних засобів масової інформації, забезпеченням та вдосконаленням системи інформаційної безпеки.

17.6.9 Взаємодіє з громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами, творчими спілками у межах своїх повноважень.

17.6.10. Здійснює підготовку пропозицій та рекомендацій щодо державного стимулювання винахідницької діяльності, комерціалізації результатів інтелектуальної, творчої діяльності,  а також організації науково-дослідних робіт з питань удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, економічного, інформаційного та ресурсного забезпечення сфери інтелектуальної власності; запобігання та припинення порушень прав інтелектуальної власності.

 

17.7. Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини,  місцевого самоврядування, децентралізації, адміністративно-територіального устрою та взаємодії зі Збройними силами України:

17.7.1. Здійснює контроль за дотриманням Регламенту Херсонської обласної ради.

17.7.2. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до Регламенту обласної ради та інших нормативно-правових актів і документів, що стосуються організації роботи обласної ради.

17.7.3. Готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів.

17.7.4. За дорученням голови обласної ради робить висновки з питань охорони трудових та інших прав депутатів обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства України про статус депутатів місцевих рад.

17.7.5. Попередньо розглядає на засіданні питання про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства України, готує та вносить раді відповідні висновки.

17.7.6. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради, її Президії з питань, що належать до компетенції комісії.

17.7.8. Готує та розглядає пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування,  адміністративно-територіального устрою області та пов’язаних з реформою децентралізації.

17.7.9. Попередньо розглядає та погоджує подання щодо нагородження юридичних і фізичних осіб відзнаками Верховної Ради України.

17.7.10. Розглядає та вносить пропозиції стосовно вжиття заходів щодо заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, стихійному лиху та усуненню їх шкідливих наслідків.

17.7.11. Розглядає питання пов’язанні з взаємовідносинами зі Збройними силами України та обороноздатністю.

17.7.12. Попередньо розглядає проєкти програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області, інших цільових програм, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

 

17.8. Постійна комісія з питань законності та правопорядку, боротьби з корупцією, рейдерством та контролю за діяльністю правоохоронних органів.

17.8.1. Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Надає депутатам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час роботи ради.

17.8.2. Аналізує стан та сприяє своєчасному виділенню коштів з обласного бюджету правоохоронним органам на виконання відповідних програм.

17.8.3. Аналізує матеріали, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності на території області, за наслідками розгляду готує пропозиції для розгляду обласної ради.

17.8.4. Розробляє пропозиції щодо заходів правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та державної влади, які необхідно спрямувати на забезпечення громадської безпеки та правопорядку в області.

17.8.5. Розглядає та надає висновки та пропозиції стосовно припинення дій щодо порушення інтересів окремих осіб або бізнес-структур.

17.8.6. Розглядає звернення громадян, бере участь у перевірці фактів порушення чинного законодавства щодо забезпечення прав людини та свободи совісті.

17.8.7. Попередньо розглядає проєкти програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області, інших цільових програм, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

 

17.9. Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, здорового способу життя та курортно-туристичної діяльності:

17.9.1. Попередньо розглядає проєкти програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області у частині, яка стосується охорони здоров’я та здорового способу життя, проєкти відповідних цільових програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем у цих галузях та відповідні звіти. Контролює хід виконання відповідних програм.

17.9.2. Вивчає питання стану і розвитку галузі охорони здоров’я у Херсонській області, хід реалізації державної політики у цій галузі, готує відповідні висновки та рекомендації.

17.9.3. У межах своєї компетенції сприяє поліпшенню діяльності єдиного обласного комплексу охорони здоров’я населення, вдосконаленню його структури.

17.9.4. Вивчає стан використання коштів обласного бюджету, спрямованих на охорону здоров’я.

17.9.5. Заслуховує на своїх засіданнях звіти відповідних органів виконавчої влади, за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки та рекомендації.

17.9.6. Аналізує рівень організації медичного обслуговування населення області.

17.9.7. Бере участь у підготовці рекомендацій щодо реформування галузі охорони здоров’я.

17.9.8. Розглядає пропозиції органів виконавчої влади та попередньо погоджує призначення і звільнення керівників комунальних закладів у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

17.9.9. Розробляє заходи щодо охорони туристичних ресурсів області.

17.9.10. Розглядає проєкт регіональної програми розвитку туризму та контролює її виконання.

17.9.11. Сприяє підвищенню конкурентоспроможності туризму на регіональному рівні.

17.9.12. Надає пропозиції щодо напрямів освоєння і розвитку туристичних ресурсів Херсонської області.

 

17.10. Постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту, захисту прав ветеранів та учасників бойових дій, тимчасово переміщених осіб:

17.10.1. Бере участь у розробці регіональної політики соціального захисту населення, аналізує стан цієї роботи, сприяє розвитку мережі закладів соціальної сфери, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

17.10.2. Попередньо розглядає проєкти рішень, внесені на розгляд обласної ради, щодо зайнятості населення і соціального захисту громадян, у тому числі учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів, сиріт, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, малозабезпечених сімей та інших категорій громадян.

17.10.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

17.10.4. Готує висновки і рекомендації щодо прийняття обласною радою відповідних рішень.

17.10.5. Розглядає пропозиції органів виконавчої влади та попередньо погоджує призначення і звільнення керівників комунальних закладів у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

17.10.11. Вносить пропозиції і контролює питання щодо раціонального використання коштів обласного бюджету, які спрямовані на фінансування програм призначених для учасників, ветеранів бойових дій та їх сімей, тимчасово переміщених осіб залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування.

17.10.12. Розглядає програми розвитку матеріально-технічної бази реабілітаційних центрів і центрів соціальної адаптації для учасників АТО та інших установ області.

17.10.13. Взаємодіє із громадськими організаціями у межах своїх повноважень.

17.10.14. Сприяє залученню для виконання соціальних програм направлених на роботу з тимчасово переміщеними особами, учасниками, ветеранами АТО та їх сім’ями громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;

17.10.15. Подає рекомендації обласній раді та обласній державній адміністрації про утворення фондів соціальної допомоги учасникам, ветеранам АТО та їх сім’ям, порядок і умови використання коштів цих фондів.

17.10.16. Попередньо розглядає проєкти програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області, інших цільових програм, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету

 1. Утворення та функціонування робочих груп при постійних комісіях обласної ради
 2. Робоча група, яка створена постійною комісією обласної ради (далі – робоча група), є тимчасовим робочим органом постійної комісії обласної ради.

Робочі групи є відповідальними перед постійною комісією обласної ради, якою вони створені, та перед обласною радою.

18.1. Метою діяльності робочої групи є вивчення питань, що відносяться до компетенції постійної комісії обласної ради.

18.2. Формою діяльності робочих груп є засідання (відкриті, закриті).

18.3. За результатами роботи робочі групи приймають пропозиції рекомендаційного характеру, які підлягають обов’язковому розгляду постійною комісією обласної ради, якою вони створені.

Технічну підтримку, організаційно-інформаційне, правове, методичне забезпечення роботи робочих груп здійснює виконавчий апарат обласної ради в порядку, передбаченому пунктом 16 цього Положення.

18.4. Робочі групи створюються на засіданнях постійних комісій обласної ради, про що повідомляється виконавчий апарат обласної ради.

18.5. Рекомендація постійної комісії по утворенню робочої групи повинна містити:

– назву робочої групи;

– визначення питання, яке вивчається;

– кількісний та/або персональний склад робочої групи;

– інші питання, пов’язані з організацією підготовки засідання робочої групи.

18.6. До складу робочої групи можуть входити представники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадськості, вчені, фахівці та інші особи, яким не заборонено згідно з чинним законодавством брати участь в роботі робочих груп. Ці особи мають право бути членами декількох робочих груп.

На першому засіданні робоча група обирає зі свого складу голову та секретаря.

18.7. Робоча група самостійно визначає порядок своєї роботи.

18.8. Засідання робочої групи є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини складу членів робочої групи.

18.9. Пропозиції робочої групи приймаються на її засіданні шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу робочої групи.

Прийняті робочою групою пропозиції можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від складу членів робочої групи, за винятком, коли рішення з відповідного питання вже прийнято обласною радою.

18.10. Робочі групи мають право запрошувати посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій на засідання робочих груп при розгляді відповідних питань.

18.11. Повноваження робочої групи припиняються:

– у разі прийняття рекомендації про припинення повноважень робочої групи у зв’язку із досягненням мети її створення на засіданні постійної комісії обласної ради, на якій вона була створена;

– у разі прийняття рішення обласної ради про припинення повноважень робочої групи