Склад
постійних комісій обласної ради VII скликання

 

– з питань бюджету та  фінансів:

 

Філіпчук Павло Ігорович – голова комісії
Стогній Оксана Михайлівна – заступник голови комісії
Ставицький Микола Павлович – секретар комісії
Бородаєнко Сергій Вікторович
Гордєєва Марина В’ячеславівна
Сидорець Юрій Іванович
Помазнюк Віктор Анатолійович
Глоба Любов Петрівна
Шумей Олександр Іванович

 

– з питань соціально-економічного розвитку, промисловості та агропромислового комплексу:

 

Федін Василь Вікторович – голова комісії
Кравчук Сергій Васильович– заступник голови комісії
Борищук Руслан Віталійович

 

– з питань управління об’єктами комунальної власності:

 

Рожков Юрій Геннадійович – голова комісії
Дроговоз Ігор Віталійович – заступник голови комісії
Дяков Сергій Миколайович – секретар комісії
Штанько  Віталій Миколайович
Рудик Василь Анатолійович
Путілов Андрій Станіславович
Синенко Олександр Олександрович
Борисов Василь Іванович
Черкашин Валерій Володимирович
Ромаскевич Юрій Олексійович

 

– мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою:

 

Бутрій Дмитро Стефанович – голова комісії
Педченко Роман Анатолійович – заступник голови комісії
Гасаненко Тетяна Василівна – секретар комісії
Гомон Геннадій Іванович
Лісний Віктор Анатолійович
Чабан Вадим Іванович

 

з питань архітектури, транспорту, будівництва та житлово- комунального господарства, тарифної політики та взаємодії з підприємствами енергетичної галузі:

 

Деркач Віктор Андрійович – голова комісії
Мороз Галина Миколаївна – заступник голови комісії
Погрібний Володимир Миколайович – секретар комісії
Гаркуша Георгій Іванович
Адамчик Олександр Олександрович

 

– з питань міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності:

 

Гондарева Галина Вікторівна – голова комісії
Криницький Євген Анатолійович – заступник голови комісії
Книга Олександр Андрійович – секретар комісії
Гончарський Іван Львович
Толубець Галина Олегівна
Княгницька Ольга Михайлівна
Шадрін Володимир Михайлович

 

– з питань земельних відносин та екології:

 

Рибалко Сергій Вікторович – голова комісії
Йосипенко Ігор Васильович – заступник голови комісії
Дроздік Сергій Миколайович – секретар комісії
Максименко Сергій Іванович
Куріков Володимир Львович
Супрун Олександр Денисович
Кириченко Леонід Петрович
Парицький Анатолій Володимирович
Вєтров Віктор Федорович
Черепаха Альберт Вікторович
Рищук Євген Миколайович

 

– з питань охорони здоров’я та здорового способу життя:

 

Клименко Віктор Леонідович – голова комісії
Короленко Віктор Миколайович – заступник голови комісії
Кудас Віктор Володимирович – секретар комісії
Забєлін Віктор Васильович
Кардава Север’ян Север’янович
Кордік Алла Олексіївна

 

– з питань соціального захисту, зайнятості населення та охорони праці:

 

Романій Михайло Дмитрович – голова комісії
Граб Олександр Олександрович – заступник голови комісії
Довбиш Олег Едуардович – секретар комісії

Положення
про постійні комісії Херсонської обласної ради VII скликання

I. Загальні засади

1.1. Постійні комісії Херсонської обласної ради VII скликання (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.2. У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом роботи обласної ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Постійні комісії обираються обласною радою на строк її повноважень відповідно до вимог діючого законодавства.

У разі необхідності за рішенням ради можуть бути утворені нові постійні комісії, ліквідовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний та персональний склад.

1.4. До складу постійних комісій не можуть бути обраними голова, перший заступник та заступники голови обласної ради. Депутат може входити до складу тільки однієї комісії, брати участь у засіданнях інших комісій з правом дорадчого голосу.

1.5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

За рішенням обласної ради голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів, може працювати в обласній раді на постійній основі.

1.6. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

1.7. Постійні комісії є підзвітними обласній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує голова обласної ради.

1.8. Постійні комісії не мають права виступати від імені обласної ради.

1.9. Постійні комісії мають рівні права в раді.

II. Перелік постійних комісій обласної ради

  1. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів.
  2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, промисловості та агропромислового комплексу.
  3. Постійна комісія з питань управління об’єктами комунальної власності.
  4. Постійна комісія постійна комісія з питань архітектури, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства, тарифної політики і взаємодії з підприємствами енергетичної галузі.
  5. Постійна комісія з питань земельних  відносин та екології.
  6. Постійна комісія з питань міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності.
  7. Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.
  8. Постійна комісія з питань охорони здоров’я та здорового способу життя.
  9. Постійна комісія з питань соціального захисту, зайнятості населення та охорони праці.

III. Функції і повноваження постійних комісій

3.1. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів:

3.1.1. Розглядає проект обласного бюджету на наступний рік, пропозиції щодо внесення змін до обласного бюджету поточного року, вносить пропозиції, зауваження, рекомендації та надає висновки. Усі питання пов’язані з виділенням коштів розглядаються при наявності висновків та рекомендації профільних постійних комісій обласної ради.

3.1.2 Аналізує відповідність програми  економічного, соціального та культурного розвитку області обласному бюджету, надає з цього приводу висновки та рекомендації.

3.1.3. Під час розгляду проекту обласного бюджету здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Вносить пропозиції щодо оптимізації мережі, видатків обласного бюджету, додаткових джерел надходжень до обласного бюджету.

3.1.4. Здійснює аналіз виконання обласного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до обласного бюджету, подані постійними комісіями обласної ради, узагальнює і вносить їх на розгляд голові обласної ради та обласній раді.

3.1.5. Розглядає розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення.

3.2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, промисловості та агропромислового комплексу:

3.2.1. Попередньо розглядає проекти програм економічного, соціального та культурного розвитку області, відповідних цільових програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем у промисловості,  агропромисловому комплексі та залучення інвестицій. Контролює хід виконання зазначених програм та заслуховує відповідні звіти. Аналізує стан справ у промисловості та агропромисловому комплексі області.

3.2.2. Аналізує відповідність виконання обласного бюджету програмі економічного, соціального та культурного розвитку області, надає з цього приводу висновки та рекомендації.

3.2.3. Сприяє збалансованому економічному, соціальному та інвестиційному розвитку області.

3.2.4. Вивчає стан та сприяє розвитку підприємництва на території області.

3.2.5. Розглядає та/або готує пропозицій до загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України, програми економічного, соціального та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань. Здійснює контроль за виконанням відповідних рішень ради.

3.2.6. Попередньо  розглядає та вносить пропозиції до інноваційних проектів та цільових програм з питань інвестиційної та інноваційної діяльності на території області, аналізує  їх виконання та складає  відповідні висновки та рекомендацій.

3.2.7. Бере участь у розробленні проектів переліків об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, субвенцій з Державного бюджету України.

3.2.8. Забезпечує підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів рішень Херсонської обласної ради у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2.9.  Розглядає та вносить пропозиції на підставі пропозицій постійних комісій обласної ради, депутатських фракцій (груп) обласної ради, депутатів, апарату обласної ради, обласної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади до плану діяльності обласної ради.

3.2.10. Приймає  рішення про направлення проектів регуляторних актів на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект, у разі внесення на розгляд ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу.

3.2.11. Вивчає та надає висновки про відповідність проектів регуляторних актів вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.2.12. Розглядає звіти про відстеження результативності регуляторних актів, які подаються на розгляд комісії, приймає  рішення про необхідність перегляду регуляторних актів на підставі аналізу звітів про відстеження їх результативності.

3.2.13. Готує інформаціє для  щорічного  звіту голови обласної ради про здійснення обласною радою державної регуляторної політики.

3.2.14. Сприяє реалізації державної політики у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, відновлення родючості ґрунтів.

3.2.15. Розглядає та/або розробляє пропозиції щодо підвищення ділової активності, створення сприятливих умов для розвитку ринку товарів і послуг, усіх форм підприємництва, торгівлі та промисловості.

3.2.16. Вивчає передовий досвід у сфері підприємництва, сприяє його поширенню. Сприяє реалізації регіональної політики, спрямованої на розвиток споживчого ринку, промисловості, підтримку вітчизняного товаровиробника.

3.2.17. Сприяє розвитку галузей агропромислового комплексу Херсонської області, захисту інтересів суб’єктів господарювання на внутрішньому ринку, посиленню експортних можливостей суб’єктів агропромислового комплексу.

3.2.18. Розглядає інші питання промисловості, підприємництва та агропромислового комплексу, які належать до компетенції обласної ради згідно з вимогами чинного законодавства України та відповідають профілю цієї комісії.

3.3. Постійна комісія обласної ради з питань  управління об’єктами комунальної власності:

3.3.1. Вивчає та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області.

3.3.2. Вивчає та розглядає пропозиції, подає обласній раді висновки з питань порядку та умов передачі, продажу, надання в заставу, інших способів відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, списання основних засобів, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку.

3.3.3. Готує на розгляд обласної ради проекти рішень щодо утворення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

3.3.4. Аналізує та готує висновки і рекомендації щодо внесення змін до статутів (положень) підприємств (об’єднань), закладів, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

3.3.5. Здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

3.3.6. Попередньо розглядає надані кандидатури для призначення на посади керівників комунальних підприємств.

3.3.6. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями обласної ради.

3.4. Постійна комісія обласної ради мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою:

3.4.1. Здійснює контроль за дотриманням Регламенту Херсонської обласної ради.

3.4.2. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до Регламенту обласної ради та інших нормативно-правових актів і документів, що стосуються організації роботи обласної ради.

3.4.3. Готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів.

3.4.4. За дорученням голови обласної ради робить висновки з питань охорони трудових та інших прав депутатів обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства України про статус депутатів місцевих рад.

3.4.5. Попередньо розглядає на засіданні питання про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства України, готує та вносить раді відповідні висновки.

3.4.6. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради, її Президії з питань, що належать до компетенції комісії.

3.4.7. Аналізує стан та сприяє своєчасному виділенню коштів з обласного бюджету правоохоронним органам на виконання відповідних програм.

3.4.8. Готує та розглядає пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою області.

3.4.9. Аналізує матеріали, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності на території області, за наслідками розгляду готує пропозиції для розгляду обласної ради.

3.4.10. Попередньо розглядає та погоджує подання щодо нагородження юридичних і фізичних осіб відзнаками Верховної Ради України.

3.4.11. Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої  статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою, та подарунками.

3.5. Постійна комісія обласної ради з питань архітектури, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства, тарифної політики і взаємодії з підприємствами енергетичної галузі:

3.5.1. Попередньо розглядає розділи проектів програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області та проекти цільових програм у сферах будівництва, архітектури, транспорту, енергетики та житлово-комунального господарства, енергозбереження, вносить свої пропозиції та робить висновки щодо якості їх розробки.

3.5.2. Вивчає показники виконання  програми економічного, соціального та культурного розвитку області та інших цільових програм по галузях, віднесених до її компетенції, заслуховує на своїх засіданнях відповідні звіти.

3.5.3. Попередньо розглядає, вносить свої пропозиції та робить висновки щодо показників обласного бюджету в частині фінансування сфер будівництва, архітектури, транспорту, енергетики та житлово-комунального господарства, а також щодо внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання.

3.5.4. Проводить моніторинг реалізації схеми планування області, затвердженої рішенням обласної ради.

3.5.5. Бере участь у підготовці питань, пов’язаних із розвитком транспортної та будівельної галузей, які вносяться на розгляд обласної ради.

3.5.6. Вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком житлово-комунального господарства області у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, міського електротранспорту, експлуатації та ремонту житла, дорожнього господарства та благоустрою, надання послуг населенню.

3.5.7. Вивчає та розглядає на своїх засіданнях питання, пов’язані із забезпеченням паливно-енергетичними ресурсами господарського комплексу області, споживанням енергоносіїв.

3.5.8. Бере участь у розробленні пропозицій щодо покращення роботи паливно-енергетичного комплексу області та впровадження нових енергозберігаючих технологій.

3.5.9. Вносить пропозиції щодо перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу області, в першу чергу за рахунок наявних місцевих видів палива та нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

3.5.10. Надає висновки щодо необхідності розроблення (внесення змін) до містобудівної документації, передбаченої чинним законодавством України.

3.5.11. Розглядає  тарифи на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює обласна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

3.6. Постійна комісія з питань міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності

3.6.1. Попередньо розглядає проекти програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області, інших цільових програм, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає та готує питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського комплексу та соціально-культурної сфери, інші питання, які вносяться на розгляд обласної ради.

3.6.2. Розробляє проекти рішень обласної ради з питань науки, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності. Готує висновки з цих питань.

3.6.3. З метою здійснення депутатського контролю систематично, але не рідше одного разу на рік, заслуховує звіти керівників установ, закладів науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї, молоді у межах чинного законодавства та компетенції постійної комісії.

3.6.4. За дорученням обласної ради, голови обласної ради, заступників голови обласної ради або за власної ініціативи постійна комісія:

3.6.4.1. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних обласній раді органів, а також з питань, що належать до компетенції обласної ради, обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, та їхніх посадових осіб.

3.6.4.2. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд обласної ради.

3.6.4.3. Розглядає пропозиції, звернення та скарги громадян, що адресовані безпосередньо комісії або розгляд яких доручений головою обласної ради, його заступниками.

3.6.4.4. Розглядає пропозиції органів виконавчої влади та попередньо погоджує призначення і звільнення керівників комунальних закладів у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

3.6.5. Має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи з питань, які належать до компетенції комісії, в порядку, визначеному законом.

3.6.6. Надає органам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам рекомендації, які підлягають обов’язковому розгляду з метою інформування про результати розгляду і вжиті заходи у встановлені комісією терміни.

3.6.7. У межах компетенції здійснює контроль за організацією роботи щодо забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

3.6.8. У межах компетенції вивчає питання щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин на території області, вносить відповідні пропозиції.

3.7. Постійна комісія з питань земельних відносин та екології:

3.7.1. Попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області у частині земельних відносин і екології та проекти відповідних цільових програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем у цих галузях та відповідні звіти. Контролює хід виконання відповідних програм.

3.7.2. Розробляє проекти рішень обласної ради з питань земельних відносин та екології. Аналізує стан справ у цих галузях.

3.7.3. Бере участь у розробці регіональної політики щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Херсонської області, у підготовці рекомендацій щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.

3.7.4. Розглядає питання стосовно територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, вносить обласній раді пропозиції щодо звернень до відповідних державних органів та інших установ.

3.7.5. Попередньо погоджує надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення та скасування такого дозволу.

3.7.6. Надає пропозиції з вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

3.7.7. Встановлює правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях та вносить їх на розгляд обласної ради.

3.7.8. Розглядає питання  про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

3.7.9. Визначає перелік природоохоронних заходів, шляхи їх фінансування та надає його для затвердження обласній раді. Здійснює загальний контроль за використанням цих коштів.

3.7.10. Забезпечує вивчення та підготовку питань щодо стану та покращення екологічної ситуації у регіонах області, інших питань за напрямками діяльності комісії, що вносяться на розгляд сесії обласної ради.

3.8. Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та здорового способу життя:

3.8.1. Попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області у частині, яка стосується охорони здоров’я та здорового способу життя, проекти відповідних цільових програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем у цих галузях та відповідні звіти. Контролює хід виконання відповідних програм.

3.8.2. Вивчає питання стану і розвитку галузі охорони здоров’я у Херсонській області, хід реалізації державної політики у цій галузі, готує відповідні висновки та рекомендації.

3.8.3. У межах своєї компетенції сприяє поліпшенню діяльності єдиного обласного комплексу охорони здоров’я населення, вдосконаленню його структури.

3.8.4. Вивчає стан використання коштів обласного бюджету, спрямованих на охорону здоров’я.

3.8.5. Заслуховує на своїх засіданнях звіти відповідних органів виконавчої влади, за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки та рекомендації.

3.8.6. Аналізує рівень організації медичного обслуговування населення області.

3.8.7. Бере участь у підготовці рекомендацій щодо реформування галузі охорони здоров’я.

3.8.8. Розглядає пропозиції органів виконавчої влади та попередньо погоджує призначення і звільнення керівників комунальних закладів у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту, зайнятості населення та охорони праці:

3.9.1.  Бере участь у розробці регіональної політики соціального захисту населення, аналізує стан цієї роботи, сприяє розвитку мережі закладів соціальної сфери, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

3.9.2. Попередньо розглядає проекти рішень, внесені на розгляд обласної ради, щодо зайнятості населення і соціального захисту громадян, у тому числі учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів, сиріт, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, малозабезпечених сімей та інших категорій громадян.

3.9.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

3.9.4. Готує висновки і рекомендації щодо прийняття обласною радою відповідних рішень.

3.9.5. Розглядає пропозиції органів виконавчої влади та попередньо погоджує призначення і звільнення керівників комунальних закладів у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Постійні комісії мають право:

3.10.1. Запрошувати посадових осіб обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.10.2. Залучати для вивчення та розгляду питань, що належать до їх відання, посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх філій, відділень та структурних підрозділів незалежно від форм власності, а також представників громадськості, вчених і спеціалістів.

3.10.3. Делегувати своїх членів до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих рад усіх рівнів для участі у нарадах, семінарах, конференціях тощо.

3.10.4. Виступати на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями.

3.10.5. Попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення радою, готувати висновки з цих питань відповідно до профілю комісій.

3.10.6. Взаємодіяти з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян при вирішені питань, які належать до їх компетенції.

3.10.7. За пропозицією територіальних громад приймає  рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів.

3.11. Повноваження членів постійних комісій:

3.11.1. Вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання.

3.11.2. Брати участь у проведенні перевірок, які організуються постійними комісіями.

3.11.3. Брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.

3.11.4. Викласти свою окрему думку як додаток до висновку або рекомендації постійної комісії.

3.12. Постійні комісії зобов‘язані:

3.12.1.Будувати свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

3.12.2. Впроваджувати в роботу сучасні інформаційні технології та елементи електронного документообігу.

3.12.3. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень обласної ради та підготовку відповідних документів з питань, що належать до їх відання, для розгляду на пленарних засіданнях обласної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та доопрацювання.

3.12.4.  Періодично звітувати перед обласною радою про свою роботу.

3.12.5. Своєчасно виконувати доручення голови обласної ради та заступників голови обласної ради з питань, що належать до їх відання, інформувати про хід їх виконання.

3.12.6. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

3.12.7. Узагальнювати та систематизувати пропозиції громадян, підприємств, установ та організацій з питань поліпшення діяльності ради.

IV. Організація роботи постійних комісій

4.1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій.

Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організують роботу з підготовки необхідних матеріалів до засідань та реалізації висновків і рекомендацій комісій, звітують про роботу комісії на сесіях ради.

У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції здійснюють заступники голів комісій або секретарі комісій.

4.2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання.

На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

  1. 3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують та приймають висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головами комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями комісій.

Протоколи засідань комісій підписуються їх головами і секретарями.

4.4. Рекомендації постійних комісій надсилаються для обов’язкового розгляду органам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути поінформовані у встановлений ними строк.

4.5. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. При цьому опрацювання проектів регуляторних актів здійснюється у відповідності до порядку, встановленого обласною радою.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, першого заступника, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

4.6. Для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності постійна комісія може створювати у своєму складі підкомісії.

Підкомісія може створюватися у складі не менше як трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії можуть входити до складу кількох підкомісій, утворених у межах однієї комісії.

Голова підкомісії обирається на засіданні постійної комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії.

Всі члени постійної комісії, незалежно від того, чи є вони членами підкомісій, можуть відвідувати засідання будь-якої підкомісії з правом дорадчого голосу.

4.7. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень, незалежно від форм власності з питань, які входять до їх компетенції. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дане питання.

4.8. Постійні комісії здійснюють планування своєї діяльності шляхом складання перспективних та поточних планів роботи. Плани роботи затверджуються на засіданнях комісій. У планах роботи визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комісій та особи, залучені до виконання заходів, передбачених планами. Постійні комісії надають свої пропозиції до плану роботи обласної ради на рік.

4.9. За стан діловодства постійної комісії відповідають голова і секретар комісії.

4.10. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат обласної ради.