Положення про Президію

Херсонської обласної ради VIII скликання

 

  1. Президія обласної ради утворюється за рішенням сесії обласної ради на строк її повноважень і є дорадчим органом обласної ради.

До складу Президії входять:

– голова обласної ради;

– заступники голови обласної ради;

– голови постійних комісій обласної ради;

‑ керівники депутатських фракцій та груп обласної ради.

  1. 2. Президія обласної ради є постійно діючим органом, підзвітним раді. Вона готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.
  2. 3. Засідання Президії скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного засідання на квартал, і є правомочним при наявності не менш як половини від її складу.

Засідання Президії відкриває і веде голова обласної ради або, за дорученням, його заступник.

  1. Президія ради в міжсесійний період може надавати рекомендації сесії обласної ради з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій у Херсонській області.
  2. 5. У засіданнях Президії, при необхідності, можуть брати участь з дорадчим голосом депутати обласної ради, які не входять до її складу.

За запрошенням Президії на засіданнях можуть бути присутніми представники державних органів, обласних організацій політичних партій, громадських організацій, інші посадові особи.

  1. Засідання Президії протоколюється. Ведення протоколу здійснюється відділом документообігу, контролю та забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради. Протоколи підписуються головуючим на засіданні Президії. Протокол оприлюднюється на веб-сайті обласної ради у п’ятиденний термін.
  2. 7. Президія простою більшістю від загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Рішення Президії обласної ради підписуються головуючим на засіданні Президії.
  3. 8. Членам Президії обласної ради, як правило, не пізніш як за три дні до засідання повідомляються питання, які передбачається внести на розгляд Президії, а також доводяться до відома інші необхідні для розгляду питання порядку денного документи і матеріали.
  4. 9. Президія обласної ради:

– на основі документів постійних комісій обласної ради готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд сесії;

– контролює хід виконання рішень обласної ради;

‑ враховує внесені депутатами пропозиції, приймає рішення стосовно запитів депутатів та звернень громадян;

– забезпечує аналіз стану проблем в області, що віднесені законодавством до відання обласної ради, для формування узгоджених пропозицій, що вносяться на розгляд ради;

‑ координує діяльність постійних комісій, депутатських фракцій, груп, сприяє організації врахування їх пропозицій і зауважень;

– сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

‑ сприяє організації роботи щодо проведення всеукраїнських та місцевих референдумів на території області, виборів органів місцевого самоврядування;

– розглядає інші питання поточної роботи обласної ради.