№ 681 Про внесення змін до обласної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015 – 2019 роки

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XVI сесії VII скликання

22.12.2017  № 681

Про внесення змін до обласної
програми  соціального захисту людей
похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї,
утвердження гендерної рівності і протидії
торгівлі людьми  на 2015 – 2019 роки

Враховуючи листи Херсонської обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2017 року № 15-7468/0/17/322, від 07 листопада 2017 року № 15-7734/0/17/322, від 17 листопада 2017 року № 15-7946/0/17/322, від 30 листопада № 15-8276/0/17/322, від 20 грудня 2017 року № 15-8773/0/17/322, висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту, зайнятості населення та охорони праці  від 14 грудня 2017 року № 18-1, висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 05 грудня 2017 року № 25-2.1, рішення Президії обласної ради з підготовки XVI сесії обласної ради VII скликання від 20 грудня 2017 року,  керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до обласної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми  на 2015 – 2019 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням XXXIV сесії обласної ради VI скликання від 29 квітня 2015 року      № 1204 (зі змінами), а саме:
1.1. Викласти у новій редакції пункт 13 додатка 2 «Перелік громадських  організацій ветеранів та інвалідів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету», а саме:
«13. Громадська організація «Херсонське обласне товариство людей з інвалідністю».
1.2. До заходів Програми, а саме:
1.2.1. У графі 3 «Термін виконання» пункту 13 розділу VI «Підтримка сімей» змінити слово та цифри «2015-2017 роки» на слово та цифри          «2015-2018 роки», а у графі 5 «Джерела фінансування та їх обсяг (тис. грн) / Обласний бюджет» цього ж пункту замінити цифру «70» на цифру «72,5» (згідно з додатком 1).
1.2.2. Викласти в новій редакції графу 5 «Джерела фінансування та їх обсяг (тис. грн) / Обласний бюджет» пункту 11 розділу I «Поліпшення соціально-побутових умов ветеранів війни та праці, інвалідів» (згідно з додатком 2).
1.2.3. Викласти в новій редакції графу 5 «Джерела фінансування та їх обсяг (тис. грн) / Обласний бюджет» пункту 18 розділу I «Поліпшення соціально-побутових умов ветеранів війни та праці, інвалідів» (згідно з додатком 3).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціального захисту, зайнятості населення та охорони праці.

Голова обласної ради                                                                            В.М. Мангер

Додаток