№ 679 Про обласний бюджет на 2018 рік

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XVI сесії VII скликання

 

22.12.2017  № 679

Про обласний бюджет
на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши листи Херсонської обласної державної адміністрації від 15 грудня 2017 року  №15-8685/0/17/312 та від 20 грудня 2017 року № 15-8813/0/17/312, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 18 грудня 2017 року № 26-1.4 «Про обласний бюджет на 2018 рік», обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 6180403950 грн, в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 5688630700 грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 491773250 грн, згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 6173387843 грн, в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 5597813793 грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 575574050 грн;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 3764000 грн, згідно з додатком 4 цього рішення;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 10780107 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 6984607 грн та надання кредитів зі спеціального фонду обласного бюджету –  3795500 грн, згідно з додатком 4 цього  рішення;

профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі  83832300 грн, згідно з додатком 2 цього рішення;

дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 83832300 грн, згідно з додатком 2 цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 5597813793 грн та спеціальному фонду – 575574050 грн, згідно з додатком 3 цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 2000000 грн.
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 цього рішення.
 5. Затвердити на 2018 рік резервний  фонд обласного бюджету у сумі 19438970 грн.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

 1. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію обласних програм у сумі 75440538 грн, згідно з додатком 7 цього рішення.
 2. Затвердити у складі видатків загального фонду обласного бюджету кошти на фінансування проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст області, що спрямовуватимуться місцевим бюджетам області, згідно з додатком 8 цього рішення.
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Херсонській обласній державній адміністрації (Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 4. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 5. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 66 та 97 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 66  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад області або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад області, сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 25 відсотків.
 5. Делегувати обласній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються обласною радою, впровадження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам області, за попереднім погодженням постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів (крім субвенцій на соціальний захист населення), з подальшим наданням пропозицій обласній раді по внесенню змін до рішення про обласний бюджет на 2018 рік.
 6. Дозволити Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації в процесі виконання обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням обласної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.
 7. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова обласної ради                                                                   В.М.Мангер

Додаток