№ 616 Про внесення змін до рішення Х сесії обласної ради VІІ скликання від 29 грудня 2016 року № 358 «Про обласний бюджет на 2017 рік»

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XV сесії VII скликання

10.11.2017  № 616

Про внесення змін до рішення
Х сесії обласної ради VІІ скликання
від 29 грудня 2016 року № 358
«Про обласний бюджет на 2017 рік»

Керуючись статтями 23, 24, 71, 72, 78, 97, 101 та 1034 Бюджетного кодексу України,  статтею 43, 55 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 816 «Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» та від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 673-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим – восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік», від 27 вересня 2017 року  № 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та від 27 вересня 2017 року № 690-р «Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», постанови Центральної виборчої комісії від 26 жовтня 2017 року № 229 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів 24 грудня 2017 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів», заходів обласних програм: «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки; щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам’яті загиблих херсонців – учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2016 – 2020 роки; щодо запровадження обласних стипендій; розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки; антитерористичних заходів у Херсонської області на 2017 рік; економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік, розглянувши пропозиції обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2017 № 15-6535/1/17/312 та 09 листопада 2017 року № 15-6535/2/17/312 щодо внесення змін до рішення обласної ради від 29 грудня 2016 року № 358 «Про обласний бюджет на 2017 рік», а також враховуючи зміни у структурі Херсонської обласної державної адміністрації, затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2017 року № 747 «Про вдосконалення структури та затвердження граничної штатної чисельності працівників Херсонської обласної державної адміністрації», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 25 жовтня 2017 року № 23-1.1 та 06 листопада 2017 року № 24-1.1 обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення Х сесії обласної ради VIІ скликання від 29 грудня 2016 року № 358 «Про обласний бюджет на 2017 рік», а саме:

1.1. У частині передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету іншому по видатках загального і спеціального фондів (додаток 1) та розділу «Кредитування» (додаток 2).

Визначити головних розпорядників коштів обласного бюджету, які отримують передані їм бюджетні призначення, відповідальними виконавцями обласних (регіональних) програм та заходів, що у 2017 році реалізовуються за рахунок коштів обласного бюджету, а також по об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку.

1.2. Визначити видатки загального фонду обласного бюджету, передбачені по управлінню освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації за КТПКВКМБ 1220 «Інші освітні програми» на реалізацію заходів обласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки у сумі 959910 гривень (у тому числі за рахунок коштів: обласного бюджету – 150000 гривень, місцевих бюджетів – 809910 гривень), видатками розділу «Кредитування».

1.3. Затвердити:

1.3.1. Зміни у доходах обласного бюджету, згідно з додатком 3.

1.3.2. Збільшення (додаток 4):

– профіциту загального фонду обласного бюджету на суму 3890125 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку  (спеціального фонду);

– дефіциту спеціального фонду обласного бюджету на суму 3890125 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.3.3. Зміни у видатках обласного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі відповідальних виконавців (за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів, отриманих з державного бюджету), згідно з додатком 5.

1.3.4. Зміни у видатках обласного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі відповідальних виконавців (за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів, отриманих з місцевих бюджетів), згідно з додатком 6.

1.3.5. Зміни у розподілі видатків обласного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі відповідальних виконавців, згідно з додатком 7.

1.3.6. Повернення кредитів до обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету  в  2017 році, згідно з додатком 8.

1.3.7. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету місцевим/ державному бюджетам на 2017 рік, згідно з додатком 9.

1.3.8. Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 10.

1.3.9. Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік,  згідно з додатком 11.

1.3.10. Уточнений розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11 –  14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, згідно з додатком 12.

  1. Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису обласного бюджету на 2017 рік.
  2. Додатки 1 – 12 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова обласної ради                                                                             В.М. Мангер

Додаток