№ 371 Про внесення змін до програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XI сесії VII скликання

03.03.2017 № 371
Про внесення змін до програми
підвищення енергоефективності
та розвитку відновлювальної
енергетики в Херсонській області

 

Керуючись статтею 43, частиною першою статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Херсонської обласної державної адміністрації від 10 січня 2017 року №15-191/0/17/317 щодо внесення змін до програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань архітектури, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства, тарифної політики та взаємодії з підприємствами енергетичної галузі від                               27 лютого 2017 року №  9/1, обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області, затвердженої рішенням ХVІ сесії обласної ради VІ скликання від 11 липня 2012 року № 507 (зі змінами) (далі – Програма), а саме:

1.1. Продовжити термін реалізації Програми на 2017 рік.

1.2. Викласти пункти 6, 8 паспорта Програми, підпункти 8.2, 8.3 розділу VIII «Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів», розділ ІХ «Обсяги та джерела фінансування Програми» і додатки 4, 5 до Програми у новій редакції, що додається.

  1. Херсонській обласній державній адміністрації щорічно до 01 лютого та 01 серпня інформувати обласну раду про хід виконання Програми.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань архітектури, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства, тарифної політики та взаємодії з підприємствами енергетичної галузі.

 

Голова обласної ради                                                                   В.М.Мангер

Додаток