№ 304 Про внесення змін до обласної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015 – 2019 роки

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
X сесії VII скликання

23.12.2016  № 304
Про внесення змін до обласної програми
соціального захисту людей похилого віку,
інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження
гендерної рівності і протидії торгівлі
людьми на 2015 – 2019 роки

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до обласної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням
    XXXIV сесії обласної ради VІ скликання від 29 квітня 2015 року № 1204
    (далі – Програма), а саме:

– у графі 3 «Термін виконання» пункту 11 розділу VI «Підтримка сімей» змінити «2016 рік» на «2015 -2017 роки»;

– із графи 5 «Обласний бюджет» пункту 2 розділу VII «Утвердження гендерної рівності»  вилучити цифри і слово «1,0 (щороку)»;

– графу 5 «Обласний бюджет» пункту 3 розділу VII «Утвердження гендерної рівності»  доповнити цифрами і словом «1,0 (щороку)»;

– викласти у новій редакції розділ VIII «Протидія торгівлі людьми», згідно з додатком 1;

– доповнити розділ VI «Підтримка сімей» новим пунктом 12,
згідно з додатком 2;

– в пункті 11 розділу І «Поліпшення соціально-побутових умов ветеранів війни та праці, інвалідів» замінити цифри «1960» цифрами «2034,96»,
згідно з додатком 3.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціального захисту, зайнятості населення та охорони праці.

 

Голова обласної ради                                                                           В.М.Мангер

Додатки