№ 198 Про зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2013 – 2017 роки

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
VI сесії VII скликання

09.09.2016 № 198
Про зміни до програми розвитку
фізичної культури і спорту в
Херсонській області на 2013 – 2017 роки

 

Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту від 10 серпня 2016 року № 9/04 «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області                                 на 2013 – 2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 квітня                2013 року (зі змінами)», а також лист обласної державної адміністрації                   від 05 серпня 2016 року № 15-4408/0/16/341, керуючись статтею 43, частиною шостою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2013 – 2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 квітня 2013 року № 726 (зі змінами), а саме:

1.1. У пункті 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми» загальної характеристики Програми цифри і слова               «29703,35 тис. грн, у тому числі з обласного бюджету 24232,9 тис. грн» замінити цифрами і словами «30048,35 тис. грн, у тому числі з обласного бюджету 24 577,9 тис. грн».

1.2. Викласти у новій редакції таблицю «Прогнозні обсяги фінансових ресурсів по роках» розділу V «Фінансове забезпечення Програми» (додається).

1.3. У заходах щодо реалізації Програми: розділ ІV «Поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, співпраця з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості» доповнити новим пунктом, у зв’язку із чим рядки «Всього за розділом ІV» та «РАЗОМ» викласти у новій редакції (додається).

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

 

Перший заступник голови
обласної ради                                                                                В.В.Зеленчук

Додаток